Az ELTE Alumni Szervezet kiemelt célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesülhessenek a tehetséges, anyagilag rászoruló hallgatóink. A volt hallgatók adományainak felhasználásával és az ELTE Alumni Alapítvány (Adószám: 18133442-1-41) közreműködésével kiírásra kerülő pályázatokat és a támogatásban részesülő hallgatókat alább ismertetjük. Támogatási módokról, lehetőségekről további részleteket itt olvashat. Adományozzon bármikor online, illetve tavasszal az SZJA 1% hozzájárulással! 

Alumni Ösztöndíjasok

2020/2021-es tanév

Az ELTE Alumni Alapítvány a tanév első félévében, 2020 szeptemberében a 2020/21-es tanév második félévére írt ki 6 fő részére, a tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére. 

Tartalmát tekintve a pályázat a 2016/2017-es pályázatéhoz hasonlóan került kiírásra, de hála a volt hallgatók összefogásának a pályázati összeg 2020 szeptemberében is 100.000 forintot volt

Bodó Tünde
Bodó Tünde angol-francia osztatlan tanári szakos hallgató Erasmus-ösztöndíjjal Montpellier-be (Université Paul Valéry Montpellier) utazik. 


"Azért voltam határozott abban, hogy az érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemet választom, mert mi se lenne nagyobb lehetőség hazánkban, mint az ország legjobb egyetemén tanulni, diplomát szerezni? Egyértelműen ezen az állásponton voltam és vagyok azóta is, így szívesen buzdítanám jövőbeli diáktársaimat külföldön, hogy bátran jelentkezzenek ide, tanuljanak itt akár nemzetközi csereprogram keretében, akár alap- és mesterképzés formájában."


2019/2020-as tanév

Az ELTE Alumni Alapítvány a tanév első félévében, 2019 szeptemberében a 2019/20-as tanév második félévére írt ki 3 fő számára, majd  2020 tavaszán új pályázatot írt ki 7 fő részére - a 2019/2020-as tanév második, illetve a 2020/21-es tanév első félévére, a tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére. 

Tartalmát tekintve a pályázat a 2016/2017-es pályázatéhoz hasonlóan került kiírásra, de hála a volt hallgatók összefogásának a pályázati összeg 2020 tavaszán elérhette a 100.000 forintot is.


Abelovszki Bernadette
Abelovszki Bernadette (BTK) magyar - német osztatlan tanári szakos hallgató Erasmus-ösztöndíjjal Münchenbe (Ludwig-Maximilians-Universität) utazik.

"Elkötelezett ELTE-s hallgatóként minden ismerősömnek szívből ajánlom az ELTE összes karát, mert úgy hiszem, ez egy kiváló közösség, ahol nagyszerű lehetőségek várnak mindazokra, akik ezekkel élni szeretnének. Nincs olyan hallgató az ELTE-n, aki elhatározta, hogy még többet szeretne kihozni a képzéséből, és azt ne érte volna el. Több olyan tanárom van, akik támogatnak, segítik a kutatásom előmenetelét, fejlesztik a nyelvtudásomat, emellett sok hallgatótársam, a HÖK és a Tempus Közalapítvány is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy elérhessem a kitűzött céljaimat. Az Alumni Alapítvány által nyújtott lehetőségek szintén a hallgatók fejlődését szolgálják, amiért igazán hálásak lehetünk, hiszen kevés olyan egyetem van, ahol ennyi támogatást és segítséget kapnak a hallgatók."
Kenéz Lila Anikó
Kenéz Lili Anikó (TTK) biológia mesterszakos hallgató Erasmus-ösztöndíjjal Heidelbergbe (Heidelbergi Egyetem) utazik.


"Életem egy fontos, és helyénvaló döntésének tartom, hogy érettségi után végül az ELTE biológia szakára jelentkeztem. Az első sejtbiológia kurzusomon éreztem újra a nosztalgikus döbbenet és csodálat élményét, ugyanaz a tökéletesség, precíz működés, és felfoghatatlan összetettség tárulkozott fel egy sejt működésében, mint sok éve a kertben egy cserebogár több órányi lelkes tanulmányozása során. Azóta is ez a lelkesedés hajt, és mesterképzésem vége felé már érzem, hogy a molekuláris sejtbiológia teljes egészében és mélységében felfoghatatlanul bonyolult rendszer, mely darabkáit apránként megismerve tárul elénk. Minél többet tanulok, annál elérhetetlenebbnek látszik, és már teljesen megértem azt a végletekig menő specializációt, amit kutatóként követnünk kell, annak ellenére, hogy az egyetem első éveiben ezt még feleslegesnek, és félrevezetőnek éreztem. Kutatóként szeretnék dolgozni, vonzz az ismeretlen felfedezése, hogy a kérdéseimre a saját módszereimmel találjak választ, és a többi hasonszőrű ember megismerése."
Tóth Tímea
Tóth Tímea (TÁTK) survey statisztika mesterszakos hallgató Erasmus-ösztöndíjas Ljubljanába (Ljubljanai Egyetemen) utazik.

"Olyan tudásanyagot kaptam, amelyet a korábbiakhoz kapcsolni tudtam, s amely egyesítette érdeklődéseim sokszínű területét. Ezen felül olyanokat is, amelyek kiszélesítették látóköröm, értőbbé tették világlátásom és pozitív értelemben analitikussá személyiségem. Remélem, a későbbi, ugyanakkor nem túl távoli jövőben a fent említettek által hasznos tagja leszek társadalmunknak. Az ebben való reményem, bizakodásom, s mondhatni magabiztosságom az ELTE-nek köszönhető."
Buda Bianka

Buda Bianka (TTK) biológia mesterszakos hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal Bécsbe utazik egy félévre.


„Ennek köszönhetően és a gimnáziumi pályaorientációs nap hatására már az érettségi előtti évben egyértelművé vált számomra hogy a legszínvonalasabb és az érdeklődési körömnek leginkább megfelelő képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának biológia BSc képzése nyújthatja számomra.” 

Kállai Zoltán


Kállai Zoltán (ÁJK) jogász hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal a prágai Károly Egyetemen tölt egy félévet.

„Már amikor először, még gimnáziumi éveim alatt, megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy jogot szeretnék tanulni – némi utána olvasás, nyílt napokon való részvétel és már az ELTE-n jogot hallgató ismerősökkel való beszélgetés után egyértelművé vált számomra, hogy jogot csak az ország legjobb egyetemén érdemes tanulni.” 
Majer Zsófia Veronika

Majer Zsófia (BTK) régész mesterszakos hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal az Albert Ludwig Egyetemen tölt egy félévet. 


Gimnazistaként mindig is nagy vágyam volt, hogy az ELTE padjait koptathassam majd az egyetemi éveim alatt, így azóta, amióta sikerült elérnem ezt a célomat, mindig büszkén hangoztatom, hogy az ELTE hallgatója vagyok. Büszkeséggel tölt el, hogy Magyarország legnagyobb múltú, és egyben egyik legnevesebb, legszínvonalasabb egyetemére járhatok.” 


2018/2019-es tanév

Az ELTE Alumni Alapítvány a tanév első félévében, 2018 októberében pótpályázatot írt ki 3 fő részére, majd 2019 tavaszán új pályázatot írt ki 5 fő részére - rendre a 2018/2019-es tanév második, illetve a 2019/20-as tanév első félévére - a tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére. Tartalmát tekintve a pályázat a 2016/2017-es pályázatéhoz hasonlóan került kiírásra, de hála a volt hallgatók 2018 évi erősödő összefogásának az új pályázati összeg volumene jelentősen növekedhetett, fejenként 50e Ft-ról 75e Ft-ra, és a korábbinál jóval több hallgató részére! A tanév során hat hallgató részesülhetett támogatásban az ELTE Diplomások összefogásával. A nyertesek pár gondolata alant olvasható. Részletes beszámoló


Sümegi Zsuzsanna
Sümegi Zsuzsanna osztatlan német-történelem tanárszakos hallgató a tavaszi félévben a Regensburgi Egyetemen fog egy félévet hallgatni.

"Az ELTE-n töltött évek során úgy érzem rengeteget fejlődtem a tanítási módszereimben. Ezt elsősorban az ELTE kíváló tanárainak köszönhetem, másrészt pedig az egyetem nyújtotta lehetőségeknek. Az idei évben például az EFOP Projekt keretében több ELTE-s hallgatóval együtt nyelvi órákat tartunk különböző vidéki gimnáziumokban...Rengeteg segítséget és támogatást kapunk az egyetemi mentorunktól. Ezekkel a jó tanácsokkal, illetve tapasztalatokkal pedig folyamatosan előttünk áll a fejlődés lehetősége a tanárrá válás rögös útján."

BeszámolóTernovácz Adél

Ternovácz Adél (BTK) régészet mesterszakos hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal Reading utazik egy félévre, ahol a The Ure Museum of Greek Archeology intézményében tölti szakmai gyakorlatát. 

"Gyermekkorom óta tudtam, hogy régész szeretnék lenni... ezért úgy határoztam, hogy az ország legjobb egyetemére, az ELTE-re adom be jelentkezésem."

Beszámoló


Kolok Balázs Csegő

Kolok Balázs Csegő (TTK) geomatematikus mesterképzéses hallgató, egy félévre a sheffieldi egyetemre megy vendéghallgatónak.

"Az egyetem első félévei alatt bizonytalanul mondtam, hogy úgy érzem megérte ide jönni. Mostanában viszont bizton állíthatom, hogy nagyon örülök választásomnak, hivatásomnak...Megtapasztalhattam, hogy a matematika nem csak szép, de rendkívül hasznos is."

Mező Médea Emese

Mező Médea Emese (ÁJK) osztatlan jogász szakos hallgató  Belgiumba, a Katolikus Egyetemre utazik egy félévre.

"Idén részt vettem az ELTE csapatának tagjaként a Price Media Law Moot Court Competition-ön, amely a világ legnagyobb szólásszabadsággal foglalkozó perbeszéd versenye. Hihetetlenül nagy megtiszteltetés volt a Kart és az Egyetemet külföldön, az Oxfordban megrendezett világdöntőn képviselni." 

Domány Nikolett

Domány Nikolett (BTK) magyar-történelem osztatlan tanári képzéses hallgató a lengyelországi Adam Mickiewicz Egyetem fog eltölteni egy félévet, 2019 őszén.  

"Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ide járhattam, hiszen a minőségi oktatáson kívül egy nagyon befogadó, segítőkész közösséggel találkoztam, és egy számomra meghatározó értékrenddel is gazdagodtam, így a jövőben szeretnék az Alumni segítségével kapcsolatban maradni az egyetemmel és az öregdiákokkal."


Gáva Szabina

Gáva Szabina (BTK) magyar-történelem osztatlan tanári szakosként a Carlos III de Madrid Egyetemre utazik ki Spanyolországba egy félévre.

"Azoknál az embereknél hallgathatok órát (az ELTE-n), akik a téma elismert, legnagyobb kutatói és szakértői. Ez még most is, öt év után is tiszteletet és csodálatot ébreszt bennem...Ha egyetemre gondolok, nekem mindig az ELTE lesz az első."


2017/2018-as tanév

Az ELTE Alumni Alapítvány a tanév első félévében, 2017 őszén pótpályázatot írt ki 3 fő részére, majd új pályázatot 2018 tavaszán 2 fő részére - rendre a 2017/18-as tanév első, illetve a 2018/19-es tanév második félévére - a tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére. A pályázat tartalmát tekintve a 2016/2017-es pályázatéhoz hasonlóan került kiírásra. A nyertesek pár gondolata alant olvasható, bővebben pedig az ezekről szóló cikkben és összefoglalóban. A tanév során öt hallgató részesülhetett támogatásban az ELTE Diplomások összefogásával.Csonka Dorina

Csonka Dorina spanyol-angol negyedéves tanárszakos hallgató Valenciába utazik egy félévre.

"Az ELTE-n kiváló, képzett pedagógusoktól tanulhatunk, akiket példaképemnek tekintek és rengeteg tanácsot kapok az órákon kívül is. Rengeteg konferencia várja a hallgatókat, ahová külföldi előadókat is hívnak, ezáltal kinyílik előttünk a világ és sok-sok új nemzetközi kapcsolatra tehetünk szert."Juriga Fanni

Juriga Fanni történelem-német mesterszakos hallgató Freiburgba utazik egy szemeszterre.

"A diplomám megszerzése után tanárként szeretnék elhelyezkedni egy középfokú intézményben. Tanárként azon szeretnék fáradozni, hogy diákjaim az értelmi összefüggések elsajátításával olyan logikus, kritikai gondolkodásra tegyenek szert, amelyet nem csak a tanteremben, de a mindennapi életben is kamatoztatni tudják, ezáltal megteremtve azt, hogy a későbbiekben a társadalom hasznos tagjai lehessenek."Nagy Laura

Nagy Laura angol-portugál tanár mesterszakos hallgató a Lisszaboni Egyetemen vesz részt egy féléves képzésen.  

"Úgy gondolom, hogy egy nyelvtanárnak mindenképpen tájékozottnak kell lennie annak az országnak a kultúrájával, hagyományaival, politikai helyzetével és legfőképp nyelvével kapcsolatban, amelyről tanít. Ezért is hiszem, hogy az Erasmus+ program egy kiváló lehetőség arra, hogy a célországot minden szemszögből megismerhessék az ösztöndíjas hallgatók."


Sivadó Brigitta

Sivadó Brigitta geográfus mesterképzéses hallgató, terület- és településfejlesztés szakirányon, aki egy félévre az ostravai egyetemre megy vendéghallgatónak.

"Hálás vagyok, hogy az ELTE-re járhatok, hiszen mint az ország egyik legrangosabb egyeteme, sok neves, megbecsült, szakmailag vitathatatlanul élen járó oktatók óráit volt szerencsém hallgatni. Remélem, hogy az ELTE jó hírnevét tudom majd öregbíteni Ostravában, ahonnan új ismeretekkel, tapasztalatokkal hazaérkezve tudok kiteljesedni hivatásomban."


Szabó Lilla

Szabó Lilla orosz nyelv és irodalom mesterszakos hallgató, Varsóba utazik egy félévre.

"Az egyetem képzési kínálata biztos alapot nyújtana a későbbi kutatásaimhoz, valamint lehetőséget adna az orosz irodalom és kultúra egy számomra új szemszögből való megismerésére. Benyomásom szerint az ELTE hallgató centrikussága és a nemzetközi kapcsolatok irányába való nyitottsága számos lehetőséget biztosít a program tartalmas eltöltésére, illetve tanulmányaim kiegészítésére. Az egyetem képzési kínálata biztos alapot nyújtana a későbbi kutatásaimhoz, valamint lehetőséget adna az orosz irodalom és kultúra egy számomra új szemszögből való megismerése."2016/2017-es tanév

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2016/2017-es tanév tavaszán megújította a tehetséges, rászoruló hallgatók számára kiírt ösztöndíj kiegészítő pályázatát, a tehetséges, rászoruló hallgatók számára. Az ELTE diplomások adományainak hála 5 fő számára gyűlt össze pályázati alap. A pályázati kiírás és a pályázat eredményét taglaló cikk is megtalálható híradásunkban, alant a nyertesektől olvasható pár gondolat. A tanév során két hallgató részesülhetett támogatásban az ELTE Diplomások összefogásával, a megmaradt összeg a 2017/18-as tanév őszén kiírásra kerülő pótpályázat alapját képezi.
Tóthpál Sarolta

Tóthpál Sarolta olasz-orosz mesterszakos hallgató a 2017-es év során Rómába utazott az Erasmus+ pályázat keretében Rómába utazott, ahol a Sapienza Università di Roma-n egy félévet töltött.

"Nagyon sokat köszönhetek az ELTE-nek, legfőképpen a témavezetőmnek, aki folyamatosan támogat és tanácsokat ad kutatásommal kapcsolatban. Az ELTE számomra a második otthont jelenti, ahol a tanáraim lehetőséget adnak arra, hogy minél jobban kibontakoztathassam magam a tudomány területén. A jövőben tanulmányaimat az Orosz Irodalomtudományi Doktori Iskolában szeretném folytatni az ELTE-n...Az Erasmus tanulmányaimtól azt várom, hogy mind az olasz nyelvoktatás, mind az irodalom, nyelvészet, olasz-orosz irodalmi kapcsolatok terén úk szempontokat sajátítsak el, amelyeket a későbbiekben hasznosítani tudok." /Tóthpál Sarolta/Katona Nóra Panna 

Katona Nóra Panna szociológia és survey statisztika mesterszakos hallgató a prágai Károly Egyetemen vett részt egy féléves képzésen.

"Már gimnazista koromban nyilvánvalóvá vált, hogy az ELTE lesz az a hely, ahol a tudományos érdeklődésemet és saját fejlődésemet a lehető legjobban fogom tudni kiteljesíteni. Az ELTE TáTK Statisztika Tanszékén demonstrátorként alapszakosokat tanítottam. A mesterképzés elvégzése után fontolgatom a doktori iskolába való jelentkezésemet így a tudományos pályán való továbbhaladásomat... Azt gondolom, hogy az ELTE Angelusz Róbert Szakkollégiumban eltöltött immáron 4 év alatt min az önként vállalt bizottsági munkák, mind a kutatásokban, kurzusokon való aktív részvételem megalapozottá teszi, hogy bármilyen civil alapítványnál megálljam a helyem." /Katona Panna Nóra/

2015

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2014/2015-ös tanévben négy tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, szociálisan rászoruló hallgató tanulmányainak támogatására szervezett adománygyűjtést. A 2015.-ös év pályázati kiírását és a pályázatot elnyertekkel készült interjúkat megtalálhatják híradásunkban: Bemutatkoznak az Alumni Alapítvány ösztöndíjasai.


Dudlák Tamás

Dudlák Tamás másodéves nemzetközi tanulmányok mesterképzésen. Tamás az Eötvös Collegium lakójaként tevékeny tagja a közösségnek, az idei collegiumi Választmányban is szerepet vállalt a Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként. Az elmúlt két évben köztársasági ösztöndíjas volt, perzsául, arabul és törökül is beszél.

A képre kattintva megtekinthetik a Dudlák Tamással készült interjút.


Moór István

Moór István matematika–fizika tanár szakos, korábban szerzetesrendi növendék volt. Azért van szüksége a támogatásra, hogy minél több energiát fordíthasson a képzésére. 


A képre kattintva megtekinthetik a Moór Istvánnal készült interjút. 


Morvay Gergely

Morvay Gergely nyelvészként dolgozik a Precognox, nyelvi keresésekkel foglalkozó nyelvtechnológiai vállalatnál. Kutatási területe az összehasonlító nyelvészet és az informatika kapcsolata, amely Gergely szerint még kiaknázatlan terület és igazán érdekes eredményekkel szolgálhat a jövőben.

A képre kattintva megtekinthetik a Morvay Gregellyel készült interjút.


Tóth Edina

Tóth Edina jelenlegi végzettségével hallássérült személyek oktatásában vehet részt. A jövőben hallássérült gyermekekkel kapcsolatos kutatásokat végezne szívesen, amelyben nagy hangsúlyt fektetne a pedagógiai szempontokra.  

A képre kattintva megtekinthetik a Tóth Edinával készült interjút.2014

A pályázati kiírást és a pályázatot elnyerttel készült interjúkat: Alumni összefogás egy látássérült hallgatóért .


Dr. Nagy Anikó

Nagy Anikó tanulmányait eredetileg az ELTE jogi karán kezdte, ahol kisdoktori fokozatot szerzett 2009-ben. Mivel gyerekkori álma volt, hogy az egészségügyben dolgozhasson, felvételizett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra, ahol azonban lejártak az államilag finanszírozott szemeszterei. 


2013

A pályázati kiírást és a pályázatot elnyerttel készült interjú: Egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről.

Kelemen Zsófia

Kelemen Zsófiát, az ELTE TáTK survey statisztika mesterszakos hallgatóját találta az ELTE Alumni Alapítvány a legalkalmasabbra a 2013-os évben, aki egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről.


Köszönettel fogadunk minden támogatást, így bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. A támogatásokról, támogatási módokról és lehetőségekről további részleteket itt olvashat. Az újabb pályázatok kiírása érdekében kérjük segítse az ELTE Alumni Központ munkáját, támogassa az ELTE Alumni Alapítványt! Köszönettel fogadunk minden támogatást, így a személyi jövedelem adó (SZJA) 1% felajánlásokat, illetve bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. Az ELTE Alumni Alapítvány munkáját online adományozással is segítheti. 

Köszönjük, hogy támogatásával segíti törekvéseinket!

Az ELTE Alumni kisfilmjén az Egyetem jelenlegi és volt vezetői beszélnek a szervezetről.