/medias/image/9843165435b476316e6244.png
Az ELTE Alumni Alapítvány kiemelt célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesülhessenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatóink. A támogatásokról, támogatási módokról és lehetőségekről további részleteket itt olvashat. Alább ismertetjük az ELTE volt hallgatói adományainak felhasználásával működő ELTE Alumni Alapítvány által kiírt különböző támogatásokat és soroljuk fel a támogatásban részesülő hallgatókat.

2019

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2019/20-as tanév első félévére írt ki pályázatot tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére. A pályázatot a félév során öt hallgató nyerte el.


Buda Bianka

Buda Bianka (TTK) biológia mesterszakos hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal Bécsbe utazik egy félévre.


„Ennek köszönhetően és a gimnáziumi pályaorientációs nap hatására már az érettségi előtti évben egyértelművé vált számomra hogy a legszínvonalasabb és az érdeklődési körömnek leginkább megfelelő képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának biológia BSc képzése nyújthatja számomra. 

Kállai Zoltán


Kállai Zoltán (ÁJK) jogász hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal a prágai Károly Egyetemen tölt egy félévet.

„Már amikor először, még gimnáziumi éveim alatt, megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy jogot szeretnék tanulni – némi utána olvasás, nyílt napokon való részvétel és már az ELTE-n jogot hallgató ismerősökkel való beszélgetés után egyértelművé vált számomra, hogy jogot csak az ország legjobb egyetemén érdemes tanulni.” 
Majer Zsófia Veronika

Majer Zsófia (BTK) régész mesterszakos hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal az Albert Ludwig Egyetemen tölt egy félévet. 


Gimnazistaként mindig is nagy vágyam volt, hogy az ELTE padjait koptathassam majd az egyetemi éveim alatt, így azóta, amióta sikerült elérnem ezt a célomat, mindig büszkén hangoztatom, hogy az ELTE hallgatója vagyok. Büszkeséggel tölt el, hogy Magyarország legnagyobb múltú, és egyben egyik legnevesebb, legszínvonalasabb egyetemére járhatok. 
Ternovácz Adél


Ternovácz Adél (BTK) régészet mesterszakos hallgató Erasmus+ ösztöndíjjal Reading utazik egy félévre, ahol a The Ure Museum of Greek Archeology intézményében tölti szakmai gyakorlatát.

"Gyermekkorom óta tudtam, hogy régész szeretnék lenni... ezért úgy határoztam, hogy az ország legjobb egyetemére, az ELTE-re adom be jelentkezésem."

Kolok Balázs Csegő

Kolok Balázs Csegő (TTK) geomatematikus mesterképzéses hallgató, egy félévre a sheffieldi egyetemre megy vendéghallgatónak.

"Az egyetem első félévei alatt bizonytalanul mondtam, hogy úgy érzem megérte ide jönni. Mostanában viszont bizton állíthatom, hogy nagyon örülök választásomnak, hivatásomnak...Megtapasztalhattam, hogy a matematika nem csak szép, de rendkívül hasznos is."

Mező Médea Emese

Mező Médea Emese (ÁJK) osztatlan jogász szakos hallgató  Belgiumba, a Katolikus Egyetemre utazik egy félévre.

"Idén részt vettem az ELTE csapatának tagjaként a Price Media Law Moot Court Competition-ön, amely a világ legnagyobb szólásszabadsággal foglalkozó perbeszéd versenye. Hihetetlenül nagy megtiszteltetés volt a Kart és az Egyetemet külföldön, az Oxfordban megrendezett világdöntőn képviselni." 

Domány Nikolett

Domány Nikolett (BTK) magyar-történelem osztatlan tanári képzéses hallgató a lengyelországi Adam Mickiewicz Egyetem fog eltölteni egy félévet, 2019 őszén.  

"Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ide járhattam, hiszen a minőségi oktatáson kívül egy nagyon befogadó, segítőkész közösséggel találkoztam, és egy számomra meghatározó értékrenddel is gazdagodtam, így a jövőben szeretnék az Alumni segítségével kapcsolatban maradni az egyetemmel és az öregdiákokkal."


Gáva Szabina

Gáva Szabina (BTK) magyar-történelem osztatlan tanári szakosként a Carlos III de Madrid Egyetemre utazik ki Spanyolországba egy félévre.

"Azoknál az embereknél hallgathatok órát (az ELTE-n), akik a téma elismert, legnagyobb kutatói és szakértői. Ez még most is, öt év után is tiszteletet és csodálatot ébreszt bennem...Ha egyetemre gondolok, nekem mindig az ELTE lesz az első."


2018

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2018/19-es tanév első és második félévére írt ki pályázatot tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ ösztöndíjának kiegészítésére. A pályázatot a tanév során három hallgató nyerte el.

Sümegi Zsuzsanna
Sümegi Zsuzsanna osztatlan német-történelem tanárszakos hallgató a tavaszi félévben a Regensburgi Egyetemen fog egy félévet hallgatni.

"Az ELTE-n töltött évek során úgy érzem rengeteget fejlődtem a tanítási módszereimben. Ezt elsősorban az ELTE kíváló tanárainak köszönhetem, másrészt pedig az egyetem nyújtotta lehetőségeknek. Az idei évben például az EFOP Projekt keretében több ELTE-s hallgatóval együtt nyelvi órákat tartunk különböző vidéki gimnáziumokban...Rengeteg segítséget és támogatást kapunk az egyetemi mentorunktól. Ezekkel a jó tanácsokkal, illetve tapasztalatokkal pedig folyamatosan előttünk áll a fejlődés lehetősége a tanárrá válás rögös útján."

Beszámoló


Sivadó Brigitta

Sivadó Brigitta geográfus mesterképzéses hallgató, terület- és településfejlesztés szakirányon, aki egy félévre az ostravai egyetemre megy vendéghallgatónak.

"Hálás vagyok, hogy az ELTE-re járhatok, hiszen mint az ország egyik legrangosabb egyeteme, sok neves, megbecsült, szakmailag vitathatatlanul élen járó oktatók óráit volt szerencsém hallgatni. Remélem, hogy az ELTE jó hírnevét tudom majd öregbíteni Ostravában, ahonnan új ismeretekkel, tapasztalatokkal hazaérkezve tudok kiteljesedni hivatásomban."


Szabó Lilla

Szabó Lilla orosz nyelv és irodalom mesterszakos hallgató, Varsóba utazik egy félévre.

"Az egyetem képzési kínálata biztos alapot nyújtana a későbbi kutatásaimhoz, valamint lehetőséget adna az orosz irodalom és kultúra egy számomra új szemszögből való megismerésére. Benyomásom szerint az ELTE hallgató centrikussága és a nemzetközi kapcsolatok irányába való nyitottsága számos lehetőséget biztosít a program tartalmas eltöltésére, illetve tanulmányaim kiegészítésére. Az egyetem képzési kínálata biztos alapot nyújtana a későbbi kutatásaimhoz, valamint lehetőséget adna az orosz irodalom és kultúra egy számomra új szemszögből való megismerése."2017

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2016/2017-es tanév II. félévében és a 2017/2018-as tanév I. félévében is írt ki pályázatot tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. A 2017.-es év pályázati kiírásait és a pályázatot elnyertek motivációs írásait részletesen megtalálhatják híradásunkban: Erasmus+ kiegészítő ösztöndíjat nyertek tehetséges, rászoruló hallgatók és Támogatás az ELTE tehetséges, rászoruló hallgatói számára.


Csonka Dorina

Csonka Dorina spanyol-angol negyedéves tanárszakos hallgató Valenciába utazik egy félévre.

"Az ELTE-n kiváló, képzett pedagógusoktól tanulhatunk, akiket példaképemnek tekintek és rengeteg tanácsot kapok az órákon kívül is. Rengeteg konferencia várja a hallgatókat, ahová külföldi előadókat is hívnak, ezáltal kinyílik előttünk a világ és sok-sok új nemzetközi kapcsolatra tehetünk szert."Juriga Fanni

Juriga Fanni történelem-német mesterszakos hallgató Freiburgba utazik egy szemeszterre.

"A diplomám megszerzése után tanárként szeretnék elhelyezkedni egy középfokú intézményben. Tanárként azon szeretnék fáradozni, hogy diákjaim az értelmi összefüggések elsajátításával olyan logikus, kritikai gondolkodásra tegyenek szert, amelyet nem csak a tanteremben, de a mindennapi életben is kamatoztatni tudják, ezáltal megteremtve azt, hogy a későbbiekben a társadalom hasznos tagjai lehessenek."Nagy Laura

Nagy Laura angol-portugál tanár mesterszakos hallgató a Lisszaboni Egyetemen vesz részt egy féléves képzésen.  

"Úgy gondolom, hogy egy nyelvtanárnak mindenképpen tájékozottnak kell lennie annak az országnak a kultúrájával, hagyományaival, politikai helyzetével és legfőképp nyelvével kapcsolatban, amelyről tanít. Ezért is hiszem, hogy az Erasmus+ program egy kiváló lehetőség arra, hogy a célországot minden szemszögből megismerhessék az ösztöndíjas hallgatók."Tóthpál Sarolta

Tóthpál Sarolta olasz-orosz mesterszakos hallgató a 2017-es év során Rómába utazott az Erasmus+ pályázat keretében Rómába utazott, ahol a Sapienza Università di Roma-n egy félévet töltött.

"Nagyon sokat köszönhetek az ELTE-nek, legfőképpen a témavezetőmnek, aki folyamatosan támogat és tanácsokat ad kutatásommal kapcsolatban. Az ELTE számomra a második otthont jelenti, ahol a tanáraim lehetőséget adnak arra, hogy minél jobban kibontakoztathassam magam a tudomány területén. A jövőben tanulmányaimat az Orosz Irodalomtudományi Doktori Iskolában szeretném folytatni az ELTE-n...Az Erasmus tanulmányaimtól azt várom, hogy mind az olasz nyelvoktatás, mind az irodalom, nyelvészet, olasz-orosz irodalmi kapcsolatok terén úk szempontokat sajátítsak el, amelyeket a későbbiekben hasznosítani tudok." /Tóthpál Sarolta/Katona Nóra Panna 

Katona Nóra Panna szociológia és survey statisztika mesterszakos hallgató a prágai Károly Egyetemen vett részt egy féléves képzésen.

"Már gimnazista koromban nyilvánvalóvá vált, hogy az ELTE lesz az a hely, ahol a tudományos érdeklődésemet és saját fejlődésemet a lehető legjobban fogom tudni kiteljesíteni. Az ELTE TáTK Statisztika Tanszékén demonstrátorként alapszakosokat tanítottam. A mesterképzés elvégzése után fontolgatom a doktori iskolába való jelentkezésemet így a tudományos pályán való továbbhaladásomat... Azt gondolom, hogy az ELTE Angelusz Róbert Szakkollégiumban eltöltött immáron 4 év alatt min az önként vállalt bizottsági munkák, mind a kutatásokban, kurzusokon való aktív részvételem megalapozottá teszi, hogy bármilyen civil alapítványnál megálljam a helyem." /Katona Panna Nóra/2016

A 2016-os év pályázati kiírását és a pályázatot elnyertekkel készült interjúkat megtalálhatják híradásunkban: Alumni összefogás egy látássérült hallgatóért és Egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről.


Dr. Nagy Anikó

Nagy Anikó tanulmányait eredetileg az ELTE jogi karán kezdte, ahol kisdoktori fokozatot szerzett 2009-ben. Mivel gyerekkori álma volt, hogy az egészségügyben dolgozhasson, felvételizett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra, ahol azonban lejártak az államilag finanszírozott szemeszterei. Kelemen Zsófia

Kelemen Zsófiát, az ELTE TáTK survey statisztika mesterszakos hallgatóját találta az ELTE Alumni Alapítvány a legalkalmasabbra a 2016-os évben, aki egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről.2015

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2014/2015-ös tanévben négy tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, szociálisan rászoruló hallgató tanulmányainak támogatására szervez adománygyűjtést. A 2015.-ös év pályázati kiírását és a pályázatot elnyertekkel készült interjúkat megtalálhatják híradásunkban: Bemutatkoznak az Alumni Alapítvány ösztöndíjasai.


Dudlák Tamás

Dudlák Tamás másodéves nemzetközi tanulmányok mesterképzésen. Tamás az Eötvös Collegium lakójaként tevékeny tagja a közösségnek, az idei collegiumi Választmányban is szerepet vállalt a Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként. Az elmúlt két évben köztársasági ösztöndíjas volt, perzsául, arabul és törökül is beszél.

A képre kattintva megtekinthetik a Dudlák Tamással készült interjút.


Moór István

Moór István matematika–fizika tanár szakos, korábban szerzetesrendi növendék volt. Azért van szüksége a támogatásra, hogy minél több energiát fordíthasson a képzésére. 


A képre kattintva megtekinthetik a Moór Istvánnal készült interjút. 


Morvay Gergely

Morvay Gergely nyelvészként dolgozik a Precognox, nyelvi keresésekkel foglalkozó nyelvtechnológiai vállalatnál. Kutatási területe az összehasonlító nyelvészet és az informatika kapcsolata, amely Gergely szerint még kiaknázatlan terület és igazán érdekes eredményekkel szolgálhat a jövőben.

A képre kattintva megtekinthetik a Morvay Gregellyel készült interjút.Tóth Edina

Tóth Edina jelenlegi végzettségével hallássérült személyek oktatásában vehet részt. A jövőben hallássérült gyermekekkel kapcsolatos kutatásokat végezne szívesen, amelyben nagy hangsúlyt fektetne a pedagógiai szempontokra.  

A képre kattintva megtekinthetik a Tóth Edinával készült interjút.
Köszönettel fogadunk minden támogatást, így bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. A támogatásokról, támogatási módokról és lehetőségekről további részleteket itt olvashat. Az újabb pályázatok kiírása érdekében kérjük segítse az ELTE Alumni Központ munkáját, támogassa az ELTE Alumni Alapítványt! Köszönettel fogadunk minden támogatást, így a személyi jövedelem adó (SZJA) 1% felajánlásokat, illetve bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. Az ELTE Alumni Alapítvány munkáját online adományozással is segítheti. 

Köszönjük, hogy támogatásával segíti törekvéseinket!