Az Egyetem tehetséges, rászoruló hallgatóinak támogatásán túl további dedikált támogatási célokat az általános érvényűen, féléves rendszerességgel igénybe vehető lehetőségekkel párhuzamosan ismertetjük mind össz-egyetemi, mind a kari, intézeti, intézményi szinten felmerülő (Alumni Tagozati) támogatási lehetőségeket. A támogatási lehetőségek sora hosszú és változatos. Egyedi támogatási céllal kérjük, jelentkezzen személyes megbeszélésére az almamater@alumni.elte.hu email címen.

Fontos részleteket az Adományok oldalon olvassa el.

ELTE Általános - Támogatások


Az ELTE Alumni Szervezet örömmel várja az önkénteseket – és az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Előadások egy-egy szakterületről az abban jártas Alumnitól
 • Mentorálási szándék egy-egy területen szakértőnek számító alumnustól
 • Önkéntes Alumni Tagozat ill. évforduló szervezők – különösen saját évfolyam találkozójuk szervezésénél
 • Jelentkezés, illetve javaslatok az Alumni arcképcsarnok további bővítésére
 • In Memoriam oldal fejlesztése, mely a néhai egyetemi hallgatókról szól
 • ELTE turisztikailag is érdekes látnivalóinak összegyűjtésére
 • Korszerű számítástechnikai eszközök
 • Wifi hálózat kiépítése
 • Informatikai fejlesztések, pl. Webes felületek 
 • Padok az ELTE parkosított területeire
 • Az ELTE BTK főépületén lévő csillagászati kupola felújítása és a csillagvizsgáló távcső visszavásárlása, felújítása
 • Nagy, dekoratív ELTE betűk elhelyezése a Lágymányosi Campus-ra – megvalósult!

ELTE Specifikus - Támogatások


Az alábbiakban felsoroljuk, hogy mire és hova várják az Alumni Tagozatok (a 8 kar, az 5 szakkollégium, a kollégiumok, a nemzetközi- , valamint az  önkéntes tagozatok) a támogatásokat.
 

Állam- és Jogtudományi Kar


Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • A heti jogi esetek kerekasztalhoz kapcsolódó vendéglátás

A Lippay Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Ösztöndíj hátrányos helyzetű hallgatóknak

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar


Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Ösztöndíj hátrányos helyzetű hallgatóknak

Bölcsészettudományi Kar


A Trefort-Kert Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

Informatikai Kar


A Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány örömmel várja a támogatásokat.

Pedagógiai és Pszichológiai Kar


Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Tehetséges, ám a limitált férőhelyek miatt mégis költségtérítéses képzésben részt vevő doktoranduszok tanulmányuk támogatására, költségtérítésük csökkentésére, vagy ösztöndíjrendszer létrehozására
 • Tehetséges hallgatók számára ösztöndíjrendszer működtetése

Tanító és Óvóképző Kar


Az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítvány örömmel várja a támogatásokat

Természettudományi Kar


TÁMOGATÁSOK – INTÉZETENKÉNT

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

TTK BIOLÓGIAI Intézet

 • A Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény gyarapításának, múzeumi működésének költsége
 • Az értékes Biológiai Gyűjteményi könyvekből (kőnyomatos, metszetes, színezett stb.) történő kiállítás szervezéséhez való hozzájárulás (munkával és/vagy anyagiakkal)
 • Kiemelkedő Tudományos Diákköri munkákért járó jutalmak
 • Ösztöndíj tehetséges hallgatók számára
 • Intézet termeinek, folyosóinak dekorációjához releváns emléktárgyak

TTK FIZIKAI Intézet

 • Labortechnikai eszközökre, a labor működtetésére
 • Rendezvények vendéglátására

TTK FÖLDRAJZ- és FÖLDTUDOMÁNYI Intézet

 • Rendezvények vendéglátásának költségei

TTK METEOROLÓGIAI INTÉZET

 • Meteorológiai Tanszék éves alumni találkozó

A Vegyész Oktatásért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

TTK KÉMIAI INTÉZET
 

 • Rendezvények vendéglátására

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium


Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Tehetséges, rászoruló hallgatók támogatására

Bibó István Szakkollégium


A Bibó Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • A Szakkollégium in-house jogklinikájának támogatása. A jogklinika a párkapcsolati erőszak áldozatait segíti, szakmai együttműködő partnerünk a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NaNE) Egyesület
 • A Szakkollégium kommunikációs arculatának megújítása; arculati elemek létrehozása grafikus-tervező segítségével

Bolyai  Kollégium


A Bolyai Kollégiumért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat. A Pázmány-Eötvös Alapítvány által létrehozott, 1996 májusa óta működő alapítvány célja:

 • minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a Bolyai Kollégium neve és szakmai presztízse ismertté és elismertebbé váljon a szakmai közönség körében
 • a kollégium tagjainak támogatása (ösztöndíjak, pályázatok; kurzusok, konferenciák és tanulmányutak szervezése; szakkiadványok, publikációk támogatása, ösztönzése)

Eötvös Collegium


Az Eötvös Collegiumért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat.

 • A befolyt összeget a kulturális értékek megőrzésére, hagyományteremtésre használja fel publikációs tevékenységen keresztül

ELTE  Kollégium


Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Tehetséges diákok szállásdíjának támogatása – Javasolt összeg: 50.000 Ft/fő/félév
A Budaörsi Úti Kollégistákért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:
 • Az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában tervezett futópálya kialakítására. 

ELTE Nyugdíjas Tagozat


Az ELTE Alumni Szervezet örömmel várja  a Nyugdíjas Tagozat szervező bizottságába az önkéntes szervezőket a programok összeállításához és lebonyolításához, és az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Nyugdíjas est programjainak, vendéglátásának szervezéséhez és színvonalasabbá tételéhez


* Általános megjegyzések a támogatási lehetőségekhez

Dedikált támogatást akkor tudunk a megjelölt célra fordítani, ha a banki utalás, illetve csekkbefizetés során a konkrét cél a közlemény rovatban pontosan megfogalmazásra kerül. Az ELTE Alumni Alapítvány részére adományozhat online.
A cél megjelölése nélküli befizetéseket, a téves utalásokat, valamint az olyan célokra történő befizetéseket, amelyek megvalósítására fél éven belül nem gyűlik össze elégséges összeg, tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatására és működési költségek fedezésére fogjuk fordítani.
A támogatásokat előre köszönjük! Ahhoz, hogy ezt személyesen is megtehessük, adományozzon online, vagy küldjön értesítést a támogatásáról. E célból, illetve a támogatásokhoz kapcsolódó kérdéseivel, továbbá önkéntes felajánlásával forduljon hozzánk bizalommal az almamater@alumni.hu email címen. Köszönjük!

Adományát előre is köszöni az ELTE Alma Mater!