Az ELTE volt rektorai, Dr. Ádám György, Dr. Klinghammer István, Dr. Nagy Károly, Dr. Szabó Miklós és Dr. Vékás Lajos, felismerve annak fontosságát és jelentőségét, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt és jelenlegi hallgatói, oktatói, kutatói és oktató-kutató munkát segítő dolgozói egy közösséget alkotnak, továbbá, hogy e közösség az egyetemi hagyományok ápolására és átadására a volt és jelenlegi egyetemi ifjúság számára kimagasló lehetőséget nyújt, létrehozták az ELTE Alumni Alapítványt.


"Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe."

Babits Mihály

 

Az alapítvány célja: 


 • elősegíteni azt, hogy az ELTE és jogelődjei egykori hallgatói, oktatói, kutatói, oktató-kutató munkát segítő munkatársai és az Egyetem közötti kapcsolat szorosabbá váljon, ezáltal mód nyíljon az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolására;
 • segíteni az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, az oktató-kutató munkát segítő munkatársak egymás közötti, illetve az egykori hallgatók, oktatók, kutatók, az oktató-kutató munkát segítő munkatársak és az Egyetem jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítését, illetve megerősítését;
 • adományokat gyűjteni, anyagi támogatásokat szervezni az Egyetem Alumni szervezete működtetéséhez, céljai megvalósításához,
 • az Egyetem karain, szakkollégiumaiban, kulturális és sportlétesítményeiben végzett oktatási, tudományos, kulturális és sport tevékenységhez támogatások szerzése.


Az alapítvány működése:

 

Az Alapítványt hét tagú Kuratórium működteti. A Kuratórium elnöke az Eötvös Loránd Tudományegyetem mindenkori rektora. A Kuratórium hat tagja az Eötvös Loránd Tudományegyetem Alumni Testületének mindenkori tagjai.

A Kuratórium tagjai az Alapítvány alapításakor:

elnök:

 • Prof. Dr. Borhy László

tagok:

 • Dr. Béres József
 • Bojár Gábor
 • Kelevéz Ágnes
 • Dr. Kraudi Adrienne
 • Simó György
 • Varga Benedek


A Kuratórium az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig köteles a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

Az Alapítvány forrásaiból támogatásban részesülőket a Kuratórium valamely tagja útján ellenőrzi.

Az Alapítvány céljainak elérése érdekében nyilvános pályázatot írhat ki. A pályázatok kiírásának szakmai előkészítése, a benyújtott pályázatok értékelése és nyilvános kihirdetése a Kuratórium tagjainak feladata. Anyagi juttatás nyújtható bármely olyan tevékenység vagy szervezeti program-megoldás finanszírozására, amely az Alapítvány célja eléréséhez értékes, jelentős, illetve széles körben használható eredményt ígér.

Az Alapítvány nyílt, annak vagyonához bárki jogosult hozzájárulni.

Az Alapítványhoz pénzbeli és dologi adományokkal lehet csatlakozni. A dologi adományok elfogadásáról és felhasználásáról a Kuratórium dönt.

AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA


Kérjük, ha egyetért a fent sorolt célokkal és támogatni szeretné az ELTE Alumni Szervezet működését, akkor a támogatásra szánt összeget a közhasznúan működő ELTE Alumni Alapítvány számlájára utalja.
Bővebb információ és további fontos adatok a
Támogatási lehetőségek menüpont alatt.


Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet alap adatai:

az Alapítvány székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Számlaszáma: MKB 10300002-10408814-49020010
Adószáma: 18133442-1-41

Köszönjük, hogy támogatásával segíti törekvéseinket!Az ELTE Alumni Alapítványt a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.