ÜDVÖZÖLJÜK EGYETEMÜNK ALUMNI KÖZÖSSÉGÉBEN, AZ ELTE DIPLOMÁSOK KÖRÉBEN!


Amennyiben még nem tette volna, most regisztráljon az ELTE Alumni webes felületen: csatlakozzon azon volt ELTE-sek  népes táborához, akik regisztrációjukkal az ELTE Alma Mater számára elérhetővé, megszólíthatóvá váltak. A névre szóló, kedvezményekre jogosító Alumni Kártyát postán küldjük el.

Azon hallgatók, akik már beiratkozásukkor, az előregisztrációs lapon jelezték érdeklődésüket az ELTE Alumni élete iránt, az oklevél szerzésük várható időpontjától kezdve a pályakezdőknek szóló ELTE Alumni Junior Magazinból értesülhetnek pár évig a tagsággal járó kedvezményekről, az Alumni programokról, sorozatokról, illetve a tagság véglegesítésének módjáról.

ADATOK VÉDELME - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ*

Az adatok védelme számunkra kiemelten fontos, mindezekről az ELTE Alumni Szabályzat rendelkezik, továbbá az ELTE adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzata mérvadó. Jelen oldal alján olvasható az ezek alapján készült Adatkezelési tájékoztató.
Aki már regisztrált, az a regisztráció során megadott adatait, Alumni Tagozati preferenciáit, beállításait a
Használati útmutató menüpontban a bejelentkezést követően bármikor frissítheti, módosíthatja, törölheti. Szükség esetén jelszó emlékeztetőt (bejelentkezésnél az elfelejtettem a jelszavamra kattintva) kérhet. Ha a bejelentkezéssel elakadt, kérjük válaszoljon az utolsó emailre, melyet az alumni regisztrációkat kezelő email címről (reg@alumni.elte.hu) kapott, az emailt bármikor ismételhetjük.


LEHETŐSÉGEK,  ELŐNYÖK,  PROGRAMOK,  HÍRLEVELEK

Az ELTE Diplomások Köréhez történő csatlakozással járó lehetőségeket, előnyöket, programokat az Előnyök oldalon részletesen ismertetjük. Nézze meg aktuális híreinketeseményeinket is, mert


Örök diákjait az ELTE Alma Mater visszavárja!

Számos közösségi oldalon is jelen vagyunk, pl. Facebook, Instagram, LinkedinTwitteren és Youtube-on. Az utóbbi az ELTE diplomások összetételéről, alakulásáról, hollétéről - mind földrajzilag, mind szakmailag - szemléletes, átfogó képet ad:

Visit Eötvös Loránd University on LinkedIn | LinkedIn for Education

*ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Aktuális, érvényes Adatkezelési tájékoztató
2. Adatkezelési tájékoztató a beiratkozáskori Előregisztrációs lapokhoz
3. Régi: Adatkezelési tájékoztató a 2009 - 2019 július 17-ig működő regisztrációs rendszerhez


1. Aktuális, érvényes Adatkezelési tájékoztató

ELTE Alumni Platform felhasználói számára (beleértve az Alumni AB Munkatársakat is)

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 16. §, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatja az érintettet (alumnust - ld. ELTE Alumni  szabályzat -, továbbá a közeljövőben oklevelet szerző jelen hallgatónkat) az ELTE Alumni regisztrációs rendszerben történő adatkezelésről – mely tájékoztató az ELTE Alumni weboldalon folyamatosan elérhető. 


Mire használjuk az Ön adatait?  

A.) ELTE Diplomások esetében (illetve az Alumni Szabályzat 2016. október 25-i hatályba lépése előtt regisztráltak esetében):

Röviden összefoglalva elsősorban az ELTE Alumni közösségének céljaira, annak fejlesztésére, a közösségi lehetőségekről, törekvéseiről történő értesítések – hírek, rendezvények, események, Alumni Kártya stb. -   megfelelő megosztásához, kiküldéséhez. Bővebben:

a)a regisztrált alumnusok számára az ELTE keretein belül élethosszig tartó tanulás, továbbképzés, ismeretszerzés elérhetővé tétele, pályafutásuk követése és lehetőség illetve igény szerinti támogatása;

b)a nagy tudású, tapasztalatú ELTE Diplomások számára lehetővé tenni, hogy tudásukat és tapasztalataikat rendszeresen megoszthassák a többi alumnussal, a jelen egyetemistáival és oktatóival;

c)az ELTE mint egyetem és mint ELTE Alma Mater hazai és nemzetközi hírnevének, vonzerejének megőrzése, folyamatos erősítése; 

d)az ELTE képzései iránti érdeklődés fenntartása, generálása; 

e)az ELTE diploma értékének őrzése, erősítése; 

f)a képzési-oktatási rendszerek, a kutatási lehetőségek és módszerek továbbfejlesztése; 

g)az oktatók, diákok, kutatók munkájának segítése valamint a hallgatók által az ELTE-n megszerezhető, minél ütőképesebb, korszerűbb, piacképesebb ismeretek biztosítása; 

h)tehetséges diákok, illetve kutatók tanulmányainak, illetve kutatásának támogatása; 

i)az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolása; 

j)mindezekről az ELTE szellemiségét követő, rendszeres és folyamatos kommunikációval hírt adni 

k)önkéntes alapokon nyújtott eseti adományok gyűjtése az Alumni Koncepciót elfogadó, az Alumni Szabályzat megfelelő részeit elfogadó és aktívan együttműködő alapítványok számára; 

l)önkéntesek segítségének generálása, fogadása, szervezése az Alumni Koncepcióval összhangban álló önkéntes önszerveződésekhez, újabb alumni tagozatok alakításához; 

m)kiemelkedő, a koncepció szellemiségével összhangban lévő teljesítményért, adományért, önkéntes munkáért tiszteletbeli címek, elnevezések odaítélése; 

n)az Alumni Koncepcióval összhangban álló, színvonalas, külső finanszírozású projekteknek, fejlesztéseknek stb. megfelelően szabályozott teret és kereteket adhat a folyamatos ellenőrzés biztosítása mellett; 

o)a regisztrált alumnusok, ill. Alumni Tagozatok számára változatos, érdeklődési körüknek megfelelő kommunikációs lehetőségek biztosítása.

B.) ELTE AB Munkatársak esetében: a szerkesztési/moderátori jogkörök, jogosultság ellenőrzésére

Tájékoztatjuk, hogy regisztráció esetén az Alumni Szabályzat (https://www.elte.hu/file/alumni_szabalyzat.pdf) értelmében az érintett (végzettsége szerinti) Alumni Tagozatok képviselői[1] hozzáférnek az ELTE Alumnusként regisztráltak alumni adatbázisban tárolt adataihoz és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelhetik azokat abból a célból, hogy a regisztrálók részére hírértékű információkat juttassanak el.

A Tagozatok[2] együttműködnek az ELTE Alumni Központtal az Alumni tagok toborzásában.

Az ELTE ALumni tagjai jogosultak hozzáférni az ELTE Alumni adatbázis vonatkozó részeiben található, tagtársak által engedélyezett információkhoz.

Az Alumni adatbázisba való regisztrációval a tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy a vezetéknevük, keresznevük, tanulmányaik kezdete (évszám) és vége, kar, szak, szint a tagtársak számára nyilvános legyen.


Mely adatait fogjuk kezelni? 

A.) ELTE Diplomások esetében (illetve az Alumni Szabályzat 2016. október 25-i hatályba lépése előtt regisztráltak esetében):

A regisztrációhoz kötelező megadni az alábbi adatokat:

 • név, születési idő (azonosításhoz) 
 • tanulmányainak kezdete (évszám), tanulmányainak vége vagy tervezett vége (évszám) kar, szak, szint kiválasztása (ELTE-s kötődésének igazolásához, hallgató társak keresésének megkönnyítéséhez)
 • e-mail cím (kapcsolattartáshoz)

A regisztráció illetve a profil beállítás során, valamint a tagozati csoport menüben választása szerint megadhatja az alábbi adatokat:

 • levelezési cím (hírüzenetek optimalizálásához, Alumni Kártya[3] kiküldéséhez)
 • korábbi végzettségek esetén kar, szak kiválasztása, és a tanulmányok kezdetének megadása (hallgató társak keresésének megkönnyítéséhez, hírüzenetek optimalizálásához)
 • oklevél/oklevelek megszerzésének időpontjai (Alumni Kártya igényléséhez, hallgató társak keresésének megkönnyítéséhez, hírüzenetek optimalizálásához)
 • telefonszám (kapcsolattartáshoz)
 • munkahely, fotó (a kommunikációt segítő, lényeges adatok) 
 • Alumni Tagozati preferenciák, érdeklődési és hírlevél küldési preferenciák (a hírüzenetek optimalizálásához) 

B.) ELTE AB Munkatárs esetében:

A regisztrációhoz kötelező megadni az alábbi adatokat: 

 • keresztév és vezetéknév
 • email-cím és telefonszám (kapcsolattartáshoz)
 • születési idő (azonosításhoz)

A regisztráció dátumát a rendszer automatikusan rögzíti. A jelszó kezelése titkos, automatizált.

A személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi beállításokat a regisztrációt követően itt éri el: alumni.elte.hu(my-profile/preferences/confidentiality


Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 

GDPR 6. cikk a)Mert Ön ehhez regisztrációjával hozzájárult. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja (regisztráció törlésével). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére, illetve feldolgozására feljogosítva? 

Adatkezelő:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Alumni Szervezetén belül felelős szervezeti egység az ELTE Alumni Központ

1056 Budapest, Szerb utca 21-23., ld.: alumni.elte.hu; reg@alumni.elte.hu

illetve 

az érintett Alumni Tagozatok képviselői az egyes Alumni Tagozatok helyszínein ld.: elte.hu/alumni/tagozatok 

Adatfeldolgozó - üzemeltető:

MEVIA 93-97 rue Eugene Caron, 92400 Courbevoie ld.: mevia.fr ill. alumnforce.com; support@alumnforce.net 


Meddig kezeljük az Ön adatait?  

Korábbi papíralapú regisztráció esetén az irattárban való 15 év őrzés alatt.


Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
 4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait; 
 5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
 6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen; 
 7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
 8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Dr Csibra Klára
Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. III. emelet
Tel.: +36-1-411-6500/2855,
Email: adatvedelem@rk.elte.hu


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu;

Tel.: +36-1-391-1400

Bírósághoz 

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

MELLÉKLET

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése.

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is[4]

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog,
 4. tájékoztatás címzettek személyéről, 
 5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;
 6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
 7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
 8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:


a)az adatkezelés céljai;

b)az érintett személyes adatok kategóriái;

c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.


 1. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16-. cikk)
  1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog – „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt;
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.


 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. 


 1. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást[5] is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


 1. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a)az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


 1. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek


8.1. Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 24. § (2) bekezdése, GDPR 39. cikk)

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)

email: strategia@rk.elte.hu


8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

8.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent). 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől: 

-ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;

-ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől. 


[1] Alumni Szabályzat 3. § (2) A Tagozatok – saját működési rendjük szerint - alumni képviselőt jelölnek ki. A tagozati alumni képviselők szervezik és irányítják a tagozati alumni tevékenységet a tagozaton belül, illetve képviselik Tagozatuk érdekeit

[2] Alumni Szabályzat 3. § (1) Minden kar, minden szakkollégium önállóan és a kollégiumok összessége egy-egy Tagozatot alkot. Külön Tagozatot alkotnak a nemzetközi hallgatói mobilitás révén az Egyetem bármely karán vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon korábban legalább féléves hallgatói jogviszonyban állt, diplomás egykori hallgatók. Érdeklődési kör alapján újabb tagozatok is alapíthatók. A tagozatok aktuális listája az ELTE honlapján kerül közzétételre.

[3] Az okleveles Egyetemi hallgatók Alumni Kártyát kaphatnak. Az Alumni Kártya különböző kedvezményekre jogosít. Egyetemi Könyvtár: jelenleg 20 % kedvezmény a beiratkozás díjából és rendezvényekre szóló belépők árából; Konfuciusz Intézet: jelenleg 50% az általános nyelvtanfolyamok árából; BEAC és Sport Kft.: jelenleg többféle sportolási lehetőségre változatos mértékű kedvezmények, ill. kedvezményes árak érvényesek. A teljes, aktuális lista az alumni.elte.hu oldalon az Előnyök/Kedvezmények cím alatt található: https://www.alumni.elte.hu/page/kedvezmenyek. Alumni Kártyát a Magyarországi lakcímmel rendelkező, a végzés helyét, továbbá oklevelének megszerzését dátummal igazoló alumnusok számára postázunk.

[4] személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

[5] GDPR   4.  cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.


2. Adatkezelési tájékoztató a beiratkozáskori Előregisztrációs lapokhoz

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatja Önt, mint érintettet az ELTE Alumni előregisztráció keretein belül történő adatkezelésről


Ki lesz az Ön adatainak kezelésére, feldolgozására feljogosítva? 

Adatkezelő:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

 • ELTE Alumni Központ 

1056 Budapest, Szerb utca 21-23.

alumni.elte.hu

reg@alumni.elte.hu

Tel: +36 1 411 6500/4414 

 • az érintett Alumni Tagozatok képviselői az egyes Alumni Tagozatok helyszínein ld.: elte.hu/alumni/tagozatok

Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.


Mire használjuk az Ön adatait?  

Kapcsolattartásra a regisztrált alumnivá válás elősegítése érdekében. A kapcsolattartás időszaka alatt az Ön számára releváns hírekről, eseményekről, valamint jövendőbeli kedvezményekről kap tájékoztatást. Kapcsolattartásra csak az önkéntes előregisztrációt - vagyis a beiratkozási csomag részét képező kitöltött, aláírt jelentkezési lap Tanulmányi Hivatalhoz történő leadását - követően kerülhet sor. 


Az ELTE Alumni az alábbi célok elérését szolgálja:

 1. a regisztrált alumnusok számára az ELTE keretein belül élethosszig tartó tanulás, továbbképzés, ismeretszerzés elérhetővé tétele, pályafutásuk követése és lehetőség illetve igény szerinti támogatása;
 2. a nagy tudású, tapasztalatú ELTE Diplomások számára lehetővé tenni, hogy tudásukat és tapasztalataikat rendszeresen megoszthassák a többi alumnussal, a jelen egyetemistáival és oktatóival;
 3. az ELTE mint egyetem és mint ELTE Alma Mater hazai és nemzetközi hírnevének, vonzerejének megőrzése, folyamatos erősítése; 
 4. az ELTE képzései iránti érdeklődés fenntartása, generálása; 
 5. az ELTE diploma értékének őrzése, erősítése; 
 6. a képzési-oktatási rendszerek, a kutatási lehetőségek és módszerek továbbfejlesztése; 
 7. az oktatók, diákok, kutatók munkájának segítése valamint a hallgatók által az ELTE-n megszerezhető, minél ütőképesebb, korszerűbb, piacképesebb ismeretek biztosítása; 
 8. tehetséges diákok, illetve kutatók tanulmányainak, illetve kutatásának támogatása; 
 9. az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolása; 
 10. mindezekről az ELTE szellemiségét követő, rendszeres és folyamatos kommunikációval hírt adni 
 11. önkéntes alapokon nyújtott eseti adományok gyűjtése az Alumni Koncepciót elfogadó, az Alumni Szabályzat megfelelő részeit elfogadó és aktívan együttműködő alapítványok számára; 
 12. önkéntesek segítségének generálása, fogadása, szervezése az Alumni Koncepcióval összhangban álló önkéntes önszerveződésekhez, újabb alumni tagozatok alakításához; 
 13. kiemelkedő, a koncepció szellemiségével összhangban lévő teljesítményért, adományért, önkéntes munkáért tiszteletbeli címek, elnevezések odaítélése; 
 14. az Alumni Koncepcióval összhangban álló, színvonalas, külső finanszírozású projekteknek, fejlesztéseknek stb. megfelelően szabályozott teret és kereteket adhat a folyamatos ellenőrzés biztosítása mellett; 
 15. a regisztrált alumnusok ill. Alumni Tagozatok számára változatos, érdekődési körüknek megfelelő kommunikációs lehetőségek biztosítása.


Mely adatait fogjuk kezelni? 

Az előregisztrációhoz kötelező megadni az alábbi adatokat:

 • név (kapcsolattartáshoz)
 • születési dátum (azonosításhoz)
 • e-mail cím (kapcsolattartáshoz)
 • kar (hogy csak a releváns üzeneteket juttassuk el Önhöz)
 • szak (hogy csak a releváns üzeneteket juttassuk el Önhöz)
 • beiratkozás féléve (hogy csak a releváns üzeneteket juttassuk el Önhöz)


Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 

Mert Ön ehhez hozzájárult. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását visszavonhatja az Ön által az adatkezelőhöz intézett, az előregisztráció során megadott e-mail címről a reg@alumni.elte.hu címre küldött elektronikus üzenettel.


Meddig kezeljük az Ön adatait?  

A hozzájárulás visszavonásáig, illetve az irattárban való 15 év őrzés alatt.


Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;
 3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki; 
 4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;
 5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;
 6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről; 
 7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;
 8. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.
 10. jogorvoslathoz való jog jogainak megsértése esetén az ELTE adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.


Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez 

Dr. Csibra Klára

Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda

1053 Budapest, Ferenciek tere 6. III. emelet

Tel.:  +36-1-411-6500 / 2855

Email: adatvedelem@rk.elte.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)

Elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400


Bírósághoz 

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 


MELLÉKLET

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése


Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is[1]


Az érintett az adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlása érdekében az adatkezelőhöz fordulhat, aki indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az érintetti jogokra, és a jogorvoslatra, továbbá ha az adatok nem az érintettől származnak, akkor az adatok forrására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.


 1. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)

az adatkezelés céljai;

b)

az érintett személyes adatok kategóriái;

c)

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.


 1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


 1. A törléshez való jog - „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt;
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. az adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.


 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.


 1. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet, kérésére, az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


 1. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. 


 1. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást[2] is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


 1. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

a)

az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


 1. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek


10.1. Adatvédelmi tisztviselő (GDPR 38. cikk (4) bek.)

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az e rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.

10.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető eljárások (GDPR 57. Cikk, 77. cikk, Infotv.[3] 51/A. (1) bekezdés, 52-54.§, 55.§ (1)-(2), 56-58. § 60-61. §)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálat vagy adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezhető az Infotv-ben foglaltak szerint.

10.3.Bírósági jogérvényesítés (GDPR 79. cikk, Infotv. 23. §,)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.fent). 

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől: 

 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől. 

[1] személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

[2] GDPR  4.  cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

[3] Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény


3. Régi: Adatkezelési tájékoztató a 2009 - 2019 július 17-ig működő regisztrációs rendszerhez

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében az Eötvös Loránd Tudományegyetem tájékoztatja az érintettet az ELTE Alumni regisztrációs rendszerben történő adatkezelésről. 

Mire használjuk az Ön adatait? Röviden összefoglalva elsősorban az ELTE Alumni közösségének céljaira, annak fejlesztésére, a közösségi lehetőségekről, törekvéseiről történő értesítések – hírek, rendezvények, események, Alumni Kártya stb. -  megfelelő megosztásához, kiküldéséhez. Bővebben:

a) a regisztrált alumnusok számára az ELTE keretein belül élethosszig tartó tanulás, továbbképzés, ismeretszerzés elérhetővé tétele, pályafutásuk követése és lehetőség illetve igény szerinti támogatása;
b) a nagy tudású, tapasztalatú ELTE Diplomások számára lehetővé tenni, hogy tudásukat és tapasztalataikat rendszeresen megoszthassák a többi alumnussal, a jelen egyetemistáival és oktatóival;
c) az ELTE mint egyetem és mint ELTE Alma Mater hazai és nemzetközi hírnevének, vonzerejének megőrzése, folyamatos erősítése;
d) az ELTE képzései iránti érdeklődés fenntartása, generálása;
e) az ELTE diploma értékének őrzése, erősítése;
f) a képzési-oktatási rendszerek, a kutatási lehetőségek és módszerek továbbfejlesztése;
g) az oktatók, diákok, kutatók munkájának segítése valamint a hallgatók által az ELTE-n megszerezhető, minél ütőképesebb, korszerűbb, piacképesebb ismeretek biztosítása;
h) tehetséges diákok, illetve kutatók tanulmányainak, illetve kutatásának támogatása;
i) az egyetemi hagyományok szélesebb körű és magasabb szinten történő ápolása;
j) mindezekről az ELTE szellemiségét követő, rendszeres és folyamatos kommunikációval hírt adni
k) önkéntes alapokon nyújtott eseti adományok gyűjtése az Alumni Koncepciót elfogadó, az Alumni Szabályzat megfelelő részeit elfogadó és aktívan együttműködő alapítványok számára;
l) önkéntesek segítségének generálása, fogadása, szervezése az Alumni Koncepcióval összhangban álló önkéntes önszerveződésekhez, újabb alumni tagozatok alakításához;
m) kiemelkedő, a koncepció szellemiségével összhangban lévő teljesítményért, adományért, önkéntes munkáért tiszteletbeli címek, elnevezések odaítélése;
n) az Alumni Koncepcióval összhangban álló, színvonalas, külső finanszírozású projekteknek, fejlesztéseknek stb. megfelelően szabályozott teret és kereteket adhat a folyamatos ellenőrzés biztosítása mellett;
o) a regisztrált alumnusok, ill. Alumni Tagozatok számára változatos, érdeklődési körüknek megfelelő kommunikációs lehetőségek biztosítása.

Tájékoztatjuk, hogy regisztráció esetén az Alumni Szabályzat (https://www.elte.hu/alumni/szabalyzat) értelmében a tagozati alumni képviselők (Alumni Szabályzat 3. § (2) A Tagozatok – saját működési rendjük szerint - alumni képviselőt jelölnek ki. A tagozati alumni képviselők szervezik és irányítják a tagozati alumni tevékenységet a tagozaton belül, illetve képviselik Tagozatuk érdekeit) hozzáférnek az Ön alumni adatbázisban tárolt adataihoz és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelhetik azokat abból a célból, hogy a regisztrálók részére hírértékű információkat juttassanak el.
Az Alumni Tagozatok (Alumni Szabályzat 3. § (1) Minden kar, minden szakkollégium önállóan és a kollégiumok összessége egy-egy Tagozatot alkot. Külön Tagozatot alkotnak a nemzetközi hallgatói mobilitás révén az Egyetem bármely karán vagy azok jogelődjein, illetve a már megszűnt karokon korábban legalább féléves hallgatói jogviszonyban állt, diplomás egykori hallgatók. Érdeklődési kör alapján újabb tagozatok is alapíthatók. A tagozatok aktuális listája az ELTE honlapján kerül közzétételre.) együttműködnek az ELTE Alumni Központtal az Alumni tagok toborzásában.
Az ELTE ALumni tagjai jogosultak hozzáférni az ELTE Alumni adatbázis vonatkozó részeiben található, tagtársak által engedélyezett információkhoz.

Mely adatait fogjuk kezelni?

 • név (kötelező), anyja neve, születési név és idő, Neptun kód (azonosításhoz)
 • lakcím (Alumni Kártya kiküldéshez), e-mail cím (kötelező), telefonszám (kapcsolattartáshoz)
 • végzettség/ek helye (kar, szak), tanulmány kezdete (kötelező, hallgató társak keresésének megkönnyítéséhez, hírüzenetek optimalizálásához)
 • oklevél/oklevelek megszerzésének időpontja (Alumni Kártya* igényléséhez, hallgató társak keresésének megkönnyítéséhez, hírüzenetek optimalizálásához)
 • jelszó (kötelező, adatok későbbi módosításához)
 • egyéb, ugyancsak önként megadott adatok: Alumni Tagozati preferenciák, munkahely, fotó (hallgató társak keresésének megkönnyítéséhez, hírüzenetek optimalizálásához), titulus

A regisztráció dátumát a rendszer automatikusan rögzíti.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? Önkéntes, aktív hozzájáruáls az Alumni regisztráció elvégzésével.

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva? Az ELTE (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.) Alumni Szervezetén belül az ELTE Alumni Központ munkatársai (Eötvös Loránd Tudományegyetem 1056 Budapest, Szerb utca 21-23., elte.hu/alumni), az illetékes Alumni Tagozatok képviselői (az Alumni Tagozati preferencia beállításoknak megfelelően, az egyes Alumni Tagozatok helyszínein: elte.hu/alumni), továbbá az ELTE IIG munkatársai (1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12., iig.elte.hu),

Meddig kezeljük az Ön adatait?

A regisztráció önkéntes törléséig, illetve az irattárban való 15 év őrzés alatt.

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére / feldolgozására feljogosítva? 

Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
ELTE Alumni Központ* / ELTE IIG munkatársai
1056 Bp. Szerb u. 21-.23. / 1053 Bp. Kecskeméti u. 10-12.
alumni.elte.hu / iig.elte.hu
*Továbbá az Alumni Tagozati preferencia beállításoknak megfelelően az illetékes Alumni Tagozatok képviselői az egyes Alumni Tagozatok helyszínein (ld. elte.hu/alumni/tagozatok)

Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
 4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait;
 5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
 6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen;
 7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
 8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.


Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez:

ELTE Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda (HU-1056 Budapest Ferenciek tere 6. III. emelet, Tel.: +36-1-4116700/2855; email: strategia@rk.elte.hu, adatvedelem@rk.elte.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.Honlap: www.naih.hu tel.: +36-1-391-1400

Bírósághoz

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Megjegyés:

* Az okleveles Egyetemi hallgatók Alumni Kártyát kaphatnak. Az Alumni Kártya  különböző kedvezményekre jogosít. Egyetemi Könyvtár: jelenleg 20 % kedvezmény a beiratkozás díjából és rendezvényekre szóló belépők árából; Konfuciusz Intézet: jelenleg 50% az általános nyelvtanfolyamok árából; BEAC és Sport Kft.: jelenleg többféle sportolási lehetőségre változatos mértékű kedvezmények, ill. kedvezményes árak érvényesek. A teljes, aktuális lista az elte.hu/alumni oldalon a Programok, kedvezmények/Kedvezmények cím alatt található: https://www.elte.hu/content/kedvezmenyek.t.14985?m=686. Alumni Kártyát a Magyarországi lakcímmel rendelkező, a végzés helyét, továbbá oklevelének megszerzését dátummal igazoló alumnusok számára postázunk.

 

MELLÉKLET

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is**.

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:

 1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog,
 4. tájékoztatás címzettek személyéről,
 5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;
 6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
 7. automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
 8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

1.) Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének.

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

2.) Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3.) Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16-. cikk)

3.1.) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2.) A törléshez való jog – „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. az adatkezelés célja megszűnt;
 2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.

3.3.) Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

4.) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.) Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.

6.) A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást*** is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.) Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

8.) Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

8.1.) Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 24. § (2) bekezdése, GDPR 39. cikk)

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. (GDPR 12. cikk (4) bek.)

Az ELTE adatvédelmi tisztviselője: dr. Rigó Kinga, ELTE Rektori Kabinet Adat- és Stratégiai Információkezelési Iroda (HU-1056 Budapest Ferenciek tere 6. , tel.: +36-1-4116700/2855, email: strategia@rk.elte.hu)

8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.

Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

8.3. Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent).
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:

 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.
   

Megjegyés/kiegészítés a melléklethez:

** személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

*** GDPR  4.  cikk „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;