Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

Első generációsok az ELTE-n - Interjú Kristály Mátyással

Első generációs interjú

-

2020.05.13

Az Első generációs interjúkban olyan ELTE-s diplomások válaszolnak az ELTE Alumni Központ kérdéseire, akik családjukban úttörő módon elsőként választották egyetemül az Eötvös Loránd Tudományegyetemet.  Az interjúra ezen a kérdőíven keresztül lehet jelentkezni. Ne habozzon Ön sem! Az írásbeli interjú kérdéseire ez alkalommal Kristály Mátyás alumni válaszolt. 


Miért döntött az ELTE mellett?

1977-1981 között a Szakoktatási Továbbképzési Intézetben, mint Főelőadó dolgoztam. Az akkori végzettségem: az Általános Gépész Üzemmérnök és Gépész Műszaki Tanár, megfelelt a szakmai elvárásoknak.

Emlékei szerint honnan/kitől jött és mi volt az indíttatása? 

1981. szeptember 1-én az Országos Pedagógiai Intézetbe kerültem, mint Intézeti Munkatárs. Új vezetőim azzal a feltétellel vettek át, hogy záros határidőn belül, Bölcsészettudományi végzettséget kell szereznem, mivel belekerültem egy Pedeutológiai (Pedagógusok tevékenységének, alkalmasságának kutatása) vizsgálatba.

A Pedeutológiai vizsgálat elsősorban a szakképzésben oktató műszaki tanárokat, szakoktatókat és az őket oktató műszaki főiskolák oktatóit érintette.

Mi az első emléke az Egyetemről?

Mint a Pedeutológiai kutatásban résztvevő Intézeti Munkatárs, kritikusszemmel figyeltem az ELTE BTK oktatói munkáját is.

Személyes tapasztalataim szerint, összehasonlítva a Pedeutológiai kutatások részeredményeivel, az ELTE BTK-n folyó oktatói munka, az egyetemi oktatók szaktantárgyi felkészültsége, hozzáállása, az oktatói-hallgatói viszony néhány fokkal jobb volt, mint a vizsgálatba bevont műszaki főiskolákon mért eredmények.

Ön melyik karon (karokon)/szakon (szakokon) szerzett oklevelet?

Szerencsémre az ELTE Bölcsészettudományi Kar, az 1981- 82-es tanévben újra indította a Pedagógiai Kiegészítő Szakot. Kemény felvételi volt. A több száz, többnyire, főiskolai végzettségű jelentkező közül, nekem sikerült a felvételi, s így lettem büszke ELTE BTK-s hallgató.

Milyennek ítélte meg az egyetemi életet?

Tapasztalataim szerint az ELTE BTK egyetemi élete, légköre sokkal érdekesebb, mozgalmasabb, tartalmasabb, bár néha tudományoskodó(!) volt, mint a tömegoktatásra berendezkedett műszaki főiskolák légköre, élete.

Miért szeretett az egyetemre járni?

Hittem, hiszem ma is, hogy az Önmegvalósításhoz, sőt, a Transzcendens (tapasztalást meghaladó) Önmeghaladáshoz vezető út az Önismereten, "Az Élethosszig tartó tanuláson" (Lifelong Learning) keresztül vezet.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karon a pszichológiai és a pedagógiai tantárgyak tanulása során ehhez az életmodellhez kaptam segítséget, útmutatást.

Szeretné-e, ha gyereke szintén az ELTE-re járna?

Lányaim közgazdászok lettek!!


Mit gondol a mai egyetemi oktatásról?

Mint lelkes és büszke Alumni, figyelem az ELTE, nemcsak a hazai, de a nemzetközi tudományos életben kifejtett tevékenységét, eredményeit. Büszke vagyok arra, hogy az ELTE a minőségi oktatás területén érte el a legjobb eredményét.

Mit tanácsol a mai egyetemistáknak?

Legyenek ők is büszke ELTE hallgatók. Tanulási eredményeikkel, tudományos tevékenységükkel emeljék az ELTE hazai és nemzetközi hírnevét.

Írja meg egy emlékezetes történetét hallgató korából!

Számomra, mint az oktatáskutatással foglalkozó OPI Intézeti Munkatársnak, az egyik meghatározó személyisége, példaképe Dr. Mészáros István docens, Pedagógiatörténész volt, aki, egyébként, 1963 - 1968 között az Országos Pedagógiai Intézet Tudományos Munkatársa volt.

Az 1981/82. tanév II. félévének lezárásához "Szakfelügyelet, tanfelügyelet a XIX. század első felében" címmel, Évfolyam-dolgozatot kellett készítenem. Mészáros István írásos javaslatára engedélyt kaptam a híres Ráday Könyvtárban kutakodni.

Ám az egykori iratokat nyelvezetük, a betűk formája miatt, számomra nagyon nehéz volt olvasni, értelmezni. A lemásolt iratokat bevittem Mészáros Istvánhoz, aki azokat úgy olvasta, mint egy mai újságcikket. Tényként kívánom megjegyezni, hogy az évfolyam-dolgozatra jelest kaptam és példaként, a tankör előtt olvashattam fel.

Tervez-e további tanulmányokat az ELTE-n?

Terveztem a doktori cím, fokozat megszerzését, ám a hiányos nyelvismeretem, tudásom miatt nem mertem belevágni.

Mennyiben tudta/tudja hasznosítani tanulmányait jelenlegi munkahelyén?

Kinyílt előttem a "tudományos világ". Publikációimban, tankönyveimben is hasznosítottam az ELTE BTK-n szerzett szakmai, tudományos ismereteimet.

Mivel foglalkozott volna, ha nem a jelen szakmáját választja?

Az Országos Pedagógiai Intézet jogutód nélküli megszűnése után (1990) az eredeti szakmámban, a nappali és a felnőtt szakképzésben, műszaki tanárként, majd a megalakult Nemzeti Szakképzési Intézetben, mint Szakértő, Szaktanácsadó tevékenykedtem.
ELTE-s diplomája megszerzése után hogyan indult neki az életnek, álláskeresésnek?

Mivel már komoly szakmai tudással, tapasztalattal rendelkeztem amikor az ELTE BTK-n a Pedagógiai Kiegészítő szakra jártam és Oklevelet szeretem, valóban a Tudományegyetemi végzettséggel, másokkal szemben, mindig előnyben voltam a munkahely-váltások során.

Ki/mi segítette karrierjét?

Emlékeim szerint, soha senki nem segítette a karrieremet. Szakmai ismereteim alapján magam építettem karrieremet, értem el az Önmegvalósítás fokára.

Milyen érvekkel javasolná fiatal ismerősének, hogy az ELTE-t válassza?

Mindig saját pályafutásommal szoktam érvelni, amikor tanítványaimnak adtam tanácsot.

Kapott-e az egyetemi évek alatt életre szóló útravalót?

Igen, kaptam. Elsősorban az olyan személyiségektől, mint Dr. Szarka József, aki Nevelésfilozófiát oktatott, és az Országos Pedagógiai Intézet első Főigazgatója volt, vagy Dr. Mészáros Istvántól, aki Neveléstörténetet oktatott, és az Országos Pedagógiai Intézet Tudományos Munkatársa volt 1963 – 1968 között.

Mi volt az?

Mindig szerettem volna az egyetemi oktatók, példaképeim nyomdokába lépni, megközelíteni tudásukat, ami többé-kevésbé sikerült is.

Évekig oktattam a Műszaki tanárokat és Műszaki szakoktatókat.

A pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tanulása, valamint az egyetemi oktatók személyisége, mint, pl. Dr. Lukács Dénes (Általános Pszichológia), Dr. Páli Judit (Fejlődéslélektan), olyan muníciót adott, hogy írtam egy tankönyvcsaládot.

Az öt tankönyvből álló tankönyvcsalád legsikeresebb könyvei:

Kristály Mátyás: Vállalkozáslélektan, NOVORG Kiadó 1997

Király József - Kristály Mátyás: Önismeret, emberismeret, NOVORG Kiadó 1998

Kristály Mátyás: Minőségirányítási alapismeretek, OKKER Kiadó 2001

2789 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

Első generációs interjú

Első generációsok az ELTE-n - Interjú Varga Károllyal

egy tag profilképe

Alumni Központ

27 október

Első generációs interjú

Első generációsok az ELTE-n - Interjú Tamás Ferenccel

egy tag profilképe

Alumni Központ

26 október

Első generációs interjú

Első generációsok az ELTE-n - Interjú Farkas Pálmával

egy tag profilképe

Alumni Központ

20 október