Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

Beszámoló az Alumni Bizottság 2019/2020. tanévi ülésről

Beszámolók

-

2020.02.21

Az ELTE Alumni Bizottsága 2020. február 4-én tartotta éves ülését, amelyet Dr. Darázs Lénárd általános rektorhelyettes, bizottsági elnök nyitott meg, majd a napirendi pontok elfogadtatása után Pataky Csilla, az Alumni Központ osztályvezetője foglalta össze a tanév eddigi eredményeit, fejleményeit, vázolta a második félév  terveit.

Az Alumni Szervezeten belül, a kari/szakági Alumni élettel párhuzamosan, azt kiegészítendő és segítendő alakult meg és indult el közel négy éve az össz-egyetemi Alumni célokat tudatosan fejlesztő ELTE Alumni Központ. Törekvéseire jellemző a kifelé történő nyitás, hogy elérhesse, megszólíthassa az ELTE falai közül kikerülteket; az Egyetem rejtett értékeinek feltárása valamennyi kar alumnusai felé – legyen ez a érték valamely karnak több kar diplomásai számára is érdekes személye, eseménye, nyitott előadása, vagy éppen az Egyetemhez tartozó területeken található műkincs, jeles gyűjtemény, könyvtár, látnivaló. Mindezek hírét könnyen elérhetővé teszik illetve rendszeresen publikálják a weben és az ELTE Diplomásoknak szóló hírlevelekben. 

Az elmúlt félév során a tehetséges, anyagilag rászoruló hallgatók támogatásán, az össz-egyetemi Alumni eseményeken (négy eseménysorozat hét eseménnyel és két sportrendezvénnyel), az Alumni Tagozatok összefogásán - a kari/szakági Alumni törekvések immár negyedik tanéve tartó támogatásán -  volt a hangsúly. Az Alumni Központ az utóbbit illetően anyagiakkal és kommunikációs területen támogatta a NyAT, TTK (5+), TáTK, BGGyK, BTK (2+), az ÁJK, valamint a PPK Alumni Tagozatok rendezvényeit. Elmondható, hogy ezek a programok valamennyi kar diplomásait mozgósítják, szinte minden korosztályból, illetve egyre több hallgatót is. Sok közismert alumnust is sikerült aktívan bevonni.

A tanév nagy dobásai között említette Pataky Csilla  a korszerű, végre kétnyelvű és több funkciós Alumni közösségi platform nyári elindítását, használatbavételét az ELTE diplomásai számára. 

A másik nagy siker, hogy az egyetemnek és céges szponzorációnak hála megvalósult a végzős ajándék bevezetése a mester, osztatlan és doktoris friss diplomások számára. Örömteli, hogy a finanszírozás tekintetében ismét sikerült alapítványi forrásokkal kiváltani az egyetemi források egy részét. A sikeres pályázati, eseti adományi, illetve kampány bevételeket hallgatói ösztöndíjakra, rendezvényekre és nosztalgia tárgyakra fordították. 

Mindezeknek jó a fogadtatása, a regisztrált ELTE Diplomások száma tizenkétezer fölé nőtt.

Az egyetem Alumni közösségének új kommunikációs rendszerét öt Alumni Tagozat használja intenzíven.
Elsőként a TTK Alumni Tagozat képviselője, Weidinger Tamás egyetemi docens osztotta meg pozitív gondolatait az új lehetőségről, és szerepéről a kari/szakági programok fejlődésében, illetve a csoportok szerveződésében, valamint Szabó Noémi könyvtárvezető a hírmegosztás könnyedségéről, az oldal közösségi voltának előnyeiről.
Majd a TáTK AT részéről Horváth Gábor kommunikációs vezető méltatta a rendszer előnyeit eseményeik hírének terjesztésében, a road show-n tanultak gyors kamatoztatásában, hírmegosztásban.
A BTK AT részéről Mózs Barbara kommunikációs vezető foglalta össze tapasztalatait. Főként az események megosztására összpontosítanak, mert sok olyan előadásuk van, mely más karok számára is érdekes lehet. Az új közösségi oldal nagy erényének tartja, hogy ez itt könnyen megoldható.
A Bárczi AT részéről Perlusz Andrea dékánhelyettes mondta el, hogy náluk stratégiai ügyekhez tartozik az alumni, igyekeznek kihasználni a rendszer előnyeit, nem csak a híradásban, de esemény szervezésében is. Érzékelik, hogy könnyen el lehet jutni más karokhoz, ami előnyös. Munkatársa, Bebtó Magdolna gyakorlottan használja az új rendszert hírek, események felvitelére, kari hírlevelek kiküldésére is, fontos és jó kommunikációs csatornának tartja.
Nagy Béláné a NyK AT képviseletében bevallja, hogy eleinte nehézségekkel szembesült, de ma már gyakorlottan használja a közösségi oldal kínálta kommunikációs lehetőségeket.

A további féléves terveket illetően Pataky Csilla megemlítette, hogy a törekvések között szerepel az, hogy az új platformnak egyre többen ismerhessék fel a hasznát és ezáltal egyre nagyobb legyen az aktivitás mind az ELTE diplomások, mind az Alumni Tagozatok és tematikus csoportok részéről.
Az alumni sorozatok és programok folytatódnak.  A végzős ajándék megtartása ugyancsak tervben van, a téli diplomaosztókhoz szükséges mennyiség biztosított. Ahhoz, hogy a nyári diplomaosztókra is jusson - sőt, az előző évihez képest esetleg bővülhessen a kör - szükség volna még néhány kar esetében céges szponzorokra. Ebben kéri a kari tagozatok közreműködését.

Hála a generációk összefogásának és ELTE Alumni Alapítvány közreműködésének - a 2019-ben befolyt SZJA 1%-oknak, adományoknak, céges szponzorációnak - 2020 tavaszán tovább növekedhet a tehetséges, anyagilag rászoruló egyetemi hallgatók ösztöndíj kiegészítő támogatásának volumene. 

Ami a következő tanévet illeti, az Alumni Központ már ebben a félévben törekszik a kari/szakági Alumni rendezvények újabb támogatási pályázatának előkészítésére, sőt a támogatás volumenének növelése, és a tagozati munka hatékonyságának növelésére a munka összehangolása, egyszerűsítése által.

Az ELTE Alumni Nap rendezése a távlati tervek közé tartozik. Ennek a végzős bállal kombinált jótékonysági estnek a megvalósításához még sok feltételnek kell teljesülnie - többek között az  időközben sajnálatosan lecsökkentett kapacitású (létszám, élettér) Alumni Központ pótlásának is.

A jövőt illetően óriási a terület potenciálja, hiszen környezetünkben hozzávetőlegesen mintegy százötven - kétszázezer volt hallgató él. Ők mind hozzájárulhatnak az Alma Mater hírnevének erősítéséhez, a zsebünkben lapuló ELTE-s Diploma értékének növeléséhez, és közvetve a rekrutációhoz is.

A Bizottság tagjai ezt követően több kérdésben is véleményt nyilvánítottak. Körvonalazódott egy tanév végi eszmecsere, melynek keretében a tagozati képviselők egyeztetnék egymással a lehetőségeket a hatékonyabb munkáért, látványosabb eredményekért. Végül a Bizottság elnöke méltatta az elért sikereket, az Alumni élet aktivizálódását, majd a tagozatok hozzájárulását kérte a további sikerekhez, végül lezárta az ülést.

Az Alumni Bizottság tavalyi ülése

193 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

Beszámolók

Online szakmai Alumni rendezvény a Bárczin

egy tag profilképe

Alumni Központ

23 november

Beszámolók

Dogs are sensitive to their owners’ choice despite their own preference

AI

Alumni International

17 november

Beszámolók

Our genes also tell about our age

AI

Alumni International

10 november