Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

"Ha nem lenne, akkor ki kéne találni" - Ünnepel a TáTK

Beszámolók

-

2018.09.14

Bár a Szociológia Tanszékcsoport már 1968-ban létrejött az ELTE BTK-n, önálló karként csak 2003-ban alakult meg a Társadalomtudományi Kar az egyetemen. Ennek 15. évfordulóját ünnepelték 2018. szeptember 13-án a Lágymányosi Campus Gömb aulájában.

A megnyitó eseményen először Rudas Tamás alapító dékán köszöntötte a jelenlevőket és elmondta: „ha az ELTE-n nem lenne társadalomtudományi kar, akkor ki kéne találni”, mivel nagy szükség van rá, véleménye szerint ma nagyobb, mint valaha.  A megalakulás óta a kar jelszava: „Ha érteni akarod a világot” – ezt ígérték a hallgatóknak, és ez a cél: az országban minél több olyan ember legyen, aki a bonyolult összefüggéseket is képes átlátni, majd felelős döntéseket hozni. Az alapító dékán a kar létrejötte körül bábáskodókon kívül köszönetet mondott azoknak is, akik ellenezték vagy akadályozták a megalakulást, mivel az ellenvetések is igen inspirálóak voltak. Zárásként hangsúlyozta: ha a múltban megszületett egy sikeres dolog, annak nem az eredeti formáját kell megőrizni, hanem azt az újítási képességet, amelynek eredményeként létrejöhetett.

Tausz Katalin, a TáTK előző dékánja is felszólalt, és Pierre Bourdieu-t idézve rámutatott: örök kérdés, hogy a társadalomtudományokat lehet-e értéksemlegesen művelni, mivel a rejtett társadalmi összefüggések feltárásának eleve van egy kritikai jellege, ezért érik gyakran támadások ezt a tudományterületet. Befejezésül Esterházy Péternek az Ottlik Géza példaadását felidéző szavaival érzékeltette: az életben gyakran kell alkut kötni, de csak méltósággal szabad.

Darázs Lénárd, az ELTE általános ügyekért felelős rektorhelyettese úgy vélte, az évforduló jó alkalom arra, hogy kimondjuk: az önálló Társadalomtudományi Kar koherens, önálló, elengedhetetlen része az ELTE-nek. Szükség van olyan kutatásra, amely a társadalom szerkezetét, konfliktusait feltárja, mivel komoly veszélyt jelent, ha ezeket nem ismerjük. „Önök tartják a tükröt a társadalom és a döntéshozók elé, vállalva, hogy a kép nem mindig hízelgő” – fogalmazott a rektorhelyettes.

Juhász Gábor jelenlegi dékán beszédében a kar önazonosságára, hagyományaira kérdezett rá, ezek szerinte: a konstruktív kritikai szemlélet, a miért? kérdések feltétele, nyitottság, befogadókészség. alkalmazkodóképesség és a feltétlen kiállás az európai értékek mellett.

A megnyitó részeként a kar kitüntetését 2018-ban Németh Renáta leköszönő általános és stratégiai dékánhelyettes kapta, aki 2015-től három éven át aktívan dolgozott a TáTK fejlesztéséért, például a minőségbiztosítás, a közösségi élet és a rekrutáció területén. A megnyitón közreműködött az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes vonósnégyese is.

Az ünnepség ezt követően a 

„TáTKonf.15
(A társadalomtudományok kortárs kihívásai)”

című konferenciával folytatódott.

Rudas Tamás azzal foglalkozott, hogyan értelmezzük azt a radikálisan új helyzetet, hogy míg korábban a szociológia összeírásokkal és felmérésekkel igyekezett megismerni bizonyos összefüggéseket, ma különböző internetes tevékenységeik során emberek százmilliói adnak önként sokféle adatot magukról. Régen komoly erőfeszítés kellett a jó adatokhoz, most az internetről halászva nagy mennyiségben állnak rendelkezésre – ezt általában a „big data” névvel illetik, Rudas Tamás szerint azonban a lényeget jobban leírja az „algoritmikus társadalom” kifejezés. A sok adat csak mellékterméke annak, hogy a technológiailag fejlett társadalom új módokon működik, és így a társadalomtudományok kérdései is változni fognak.

Majtényi Balázs Az alkotmányos értékek játszmája az Európai Unióban című előadásában kifejtette: minden nemzeti alkotmányban szerepelnek megosztó értékek (amelyek valamilyen bőrszínt, vallást, nyelvet, stb. emelnek a többi fölé) és befogadó értékek (a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok garanciái). Az egyik értékcsoport csak a másik értékcsoport rovására nyerhet teret az alkotmányos demokráciákban, ám ha a megosztó értékek kerülnek túlsúlyba, az akár az alkotmányos demokrácia bukásához vezethet. Az Európai Unió identitását eredetileg kizárólag a befogadó értékekre alapozta, bár rögzítették, hogy a nemzeti alkotmányokat tiszteletben tartják. A jelenlegi folyamatok viszont azt mutatják, az EU nem volt felkészülve arra, hogy tagállamai között nemcsak sebességkülönbség van, de útirányuk is különböző lehet, ami a fellépés új módozatait teszi szükségessé.

Sik Domonkos a klasszikus szociológia identitásválságáról beszélt. A mai válság megértéséhez megvizsgálta, mi volt a szociológia eredeti sikerének titka Karl Marx, Émile Durkheim és Max Weber idején. Ezek a nagyon különböző modellek mind konkrét problémákra igyekeztek válaszolni, amelyekre fogékony volt a társadalmi közeg. Ám mára a szükséges előfeltételek meggyengültek, egyaránt hiányzik a fogadókészség az igazságosságra hivatkozó társadalomkritikai (Marx), az intézményrendszer működését finomhangoló társadalommérnöki (Durkheim) vagy a kollektív identitást megalapozó (Weber) attitűdök iránt. Sik szerint a szociológiának konkrét egyéni és társadalmi igényekre reagálva kell módosítania a praxisát, hogy megőrizze a társadalmi relevanciáját.

A konferencián előadást tartott még Terék Balázs hallgató, aki TDK-dolgozatát ismertette arról, hogy  a Goethe Intézet a liberális államokban puha hatalomként viselkedik, félig autonóm politikát követve. Rácz Andrea a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek szakma- és családképéről, előítéleteiről beszélt, Kiss Hubert Jánosa magyar társadalom kockázati és időpreferenciáját vizsgáló kutatásuk érdekes eredményeit ismertette, Dessewffy Tibor pedig Rudas Tamás előadására rímelve szintén arról beszélt, hogyan alakítja át a digitális technika fejlődése a világot és a szociológiát, egyebek mellett lehetővé téve, hogy ne csupán az emberek bevallott viselkedését, hanem valós preferenciáit is vizsgálni lehessen.

A konferencia után Juhász Gábor dékán felvágta az ünnepi tortát, majd fotókiállítás nyílt a Kari Tanácsteremben és kvízjátékokon is kipróbálhatták tudásukat az érdeklődők.

Az esemény az ELTE Alumni Központ támogatásával valósult meg.

 

252 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

Beszámolók

Online szakmai Alumni rendezvény a Bárczin

egy tag profilképe

Alumni Központ

23 november

Beszámolók

Dogs are sensitive to their owners’ choice despite their own preference

AI

Alumni International

17 november

Beszámolók

Our genes also tell about our age

AI

Alumni International

10 november