Üdvözöljük az ELTE Alumni Közösségi Platform weboldalán!

A Weboldal célja


Ez a weboldal (amely elérhető ezen a webcímen: alumni.elte.hu, továbbiakban: Weboldal) az ELTE (továbbiakban: Üzemeltető) által létrehozott és karbantartott közösségi és szakmai hálózat. Azt a célt szolgálja, hogy lehetővé tegye az alumnusok, illetve ELTE Diplomások kapcsolattartását, kommunikációját; lehetővé tegye privát, hobbi és szakmai összejövetelek, továbbképzések hatékony szervezését; Alumni Tagozatok és különböző tematikájú csoportok működését illetve alakulását; támogassa egy életen át a már végzettek életútját, az alumni közösség tevékenységének fejlődését. 
A személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi beállításokat a regisztrációt követően itt éri el.

Technikai követelmények


A Weboldal könnyebb használata érdekében a következő böngészőprogramot ajánljuk használni: Firefox 10.verzió vagy ennek frissített változata. Minimum 1280x768 pixel felbontóképességű képernyő használata ajánlott. Flash Player Plugin 9 vagy frissített verzióját ajánlott használni anyagok, tartalmak  weboldalról történő letöltéséhez. Ez a Macromedia weboldalon található meg.

A Weboldal felhasználói


A weboldal regisztrált Felhasználója lehet az ELTE Alumni élete iránt érdeklődő személy, az Egyetem alumnusa illetve diplomása, aki regisztrált a weboldalra érvényes e-mail címmel, születési dátumnmal, valamint a tanulmányok kezdetének és végének megadásával. Más felhasználók (anonim látogatók) is hozzáférhetnek a honlap nyitóoldalához, azonban be nem léphetnek rá, profilt nem hozhatnak létre vagy nézhetnek meg, nem posztolhatnak, nem kommentelhetnek, nem vehetnek részt vitákban.

A Weboldal használatának jogi feltételei


A Weboldal regisztrált felhasználója, látogatója a Weboldalhoz való hozzáféréssel, a Weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Használati Feltételeket.

A Weboldal kizárólag a fenti célokkal és az ELTE Alumni Koncepciójával, illetve Alumni Szabályzatával összhangban használható.

A Felhasználó vállalja, hogy regisztrációja és az oldal használata során olyan email címet használ, amely harmadik személyek jogait (személynév, brand stb.) nem sérti.

A Felhasználó az Üzemeltető illetve egyéb jogosult harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Weboldal bármely tartalmát sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel) vagy használhatja fel más módon. Az Üzemeltető engedélyezi, hogy a Felhasználó a Weboldal rendeltetése szerinti saját, nem kereskedelmi célú használatra megjelenítse, letöltse vagy kinyomtassa a Weboldalon levő anyagok egyes részeit.

A Weboldal az alumnusok közötti kulturált személyes és szakmai kapcsolattartás fóruma. A Weboldalon nem megengedettek a zaklató, erőszakos, durva, szexuális jellegű vagy pártpolitikai tartalmak, továbbá az olyan közlések, amelyek másokat védett tulajdonságuk – a 2003. évi CXXV. törvény 8. §-ában meghatározott tulajdonságok, így pl. életkor, nem, szexuális irányultság, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, vallási meggyőződés, fogyatékosság vagy betegség – miatt támadnak. Gazdasági reklám az Üzemeltető előzetes hozzájárulásával tehető közzé az arra nyitottak számára, állásajánlatok diszkrét formában való közzététele megengedett. A Weboldalon a Felhasználó által közzétett anyagok nem sérthetik harmadik személy jogait, mint például szerzői, névviselési, a jó hírnévhez fűződő vagy a védjegyjog. A Felhasználó köteles az anyagok közzététele előtt megbizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e minden, a közzétételhez szükséges joggal és beleegyezéssel; ellenkező esetben a Felhasználónak előzetesen be kell szereznie a szükséges jogokat és beleegyezéseket; köteles megbizonyosodni arról, hogy az anyag nem tartalmaz jogellenes vagy más módon közlésre nem alkalmas részeket (ideértve különösen minden olyan közlést, amelynek a Weboldalon való megjelenése az ELTE vagy harmadik személyek jó hírnevének sérelmét jelentené); köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket. A Felhasználónak tartózkodnia kell minden olyan módosítástól, beavatkozástól, hozzáféréstől – az automatizált eszközökkel történő adatgyűjtést is ideértve – amelyhez jogosultságot az Üzemeltető nem biztosított részére kifejezetten.

Az Üzemeltető bármikor, értesítés nélkül, szabad mérlegelése alapján részben vagy egészben módosíthatja vagy eltávolíthatja a Felhasználó által közzétett tartalmat, különösen amennyiben azt jogellenesnek, egyes személyeket vagy a közösség integritását sértőnek vagy a Weboldal szellemiségével nem összeegyeztethetőnek ítéli. Az Üzemeltető bármikor felszólíthatja a Felhasználót meghatározott tartalmak eltávolítására illetve ilyenek további közlésétől való tartózkodásra, amelynek a Felhasználó haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az Üzemeltető bármikor, értesítés nélkül, szabad mérlegelése alapján felfüggesztheti, korlátozhatja vagy véglegesen törölheti a regisztrációt illetve a felhasználói fiókot, a kapcsolódó adattartalommal együtt.

A Weboldal Üzemeltetője ugyanakkor nem köteles folyamatosan ellenőrizni a Felhasználók által közzétett anyagokat, nem azonosul azok tartalmával. A Weboldal üzemeltetője nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által közzétett anyagok esetleg megsértik-e harmadik személy jogait. Jelen feltételek illetve a vonatkozó jogszabályok megszegése esetén a Felhasználó tartozik felelősséggel a Weboldal üzemeltetője és harmadik személyek felé, és köteles az ebből eredő károkért vagy kiadásokért helyt állni. Amennyiben a Felhasználó a Weboldal jogellenes használatát észleli, a reg@alumni.elte.hu email címen kell bejelentést tennie.

A Felhasználó köteles a felhasználói fiókja elérhetőségének titkosságát megőrizni, felelősséggel tartozik a fiókja használatával történő tevékenységekért és haladéktalanul értesíteni köteles az Üzemeltetőt a fiókja biztonságát érintő bármely eseményről. Az Üzemeltető nem felelős a fiók illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználói fiók használata, az azzal végzett tevékenységek naplózásra és jogvita esetén felhasználásra kerülhetnek.
A Felhasználó az általa megadott adatok nyilvánosságát a profilbeállításokon belül, az Adatkezelés menüpont alatt tudja részletesen beállítani.

Amellett, hogy az Üzemeltető a Weboldalon pontos és friss információkat igyekszik közölni, nem felelős az információ esetleges pontatlanságáért. Az Üzemeltető "as is" (ahogyan van) alapon biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és nem vállal felelősséget a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára nézve. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal rendelkezésre állásáért, funkcióinak zavartalan használatáért, a Felhasználó által közölt tartalmak illetve a felhasználói fiókkal kapcsolatos adatok megőrzéséért, elérhetőségéért.

Az Üzemeltető jelen feltételeket felülvizsgálva bármikor módosíthatja azokat. A Felhasználó a Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti ezeket a módosításokat és vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy megismerje, milyen feltételeket köteles a felhasználás során betartani.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt nem kívánja tovább használni, regisztrációját bármikor törölheti.