GYIK - Leggyakoribb kérdések és válaszok az önkéntes munkával kapcsolatban


1. MIT JELENT AZ ALUMNI KIFEJEZÉS?

Az alumnus illetve alumni latin eredetű szavak, jelentésük „nevelt diák”, illetve „nevelt diákok”, egy adott felsőoktatási intézményben korábban végzett hallgatók jelölésére. Használatos az öreg- vagy véndiák is. Az Egyetemen az „ELTE Diplomások” elnevezést alkalmazzuk talán a leggyakrabban.


2. MI AZ ALUMNI SZERVEZET, ÉS HOGYAN ÉPÜL FEL?

A működését 2008-ban indító ELTE Alumni Szervezet célja, hogy összefogja az ELTE Diplomásokat, és lehetőséget biztosítson az egymással és az Egyetemmel való kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra.
Az ELTE Alumni Szervezetéhez tartoznak ELTE Alumni regisztrált tagjai és tiszteletbeli tagok; az ELTE Alumni Tagozatok és azok képviselői; az ELTE Alumni Tanács, illetve annak Alumni Testülete és egyéb tagjai; az ELTE Alumni Bizottság és tagjai; az ELTE Alumni Központ és munkatársai; továbbá az ELTE Alumni önkéntesek.
A szervezet munkáját hivatott segíteni az ELTE Alumni Alapítvány is, melynek elnöke az Egyetem rektora, kurátorai jeles alumnusok: Dr. Béres József, Bojár Gábor, Honti Mária Anna, Dr. Kelevéz Ágnes, Kraudi Adrienne, Simó György.


3. KIK LEHETNEK AZ ALUMNI SZERVEZET TAGJAI? MIKORTÓL SZÁMÍT VALAKI REGISZTRÁLT ALUMNI TAGNAK, HOGYAN LEHET REGISZTRÁLNI?

Az ELTE-n mindenki alumnus, aki oklevelet szerzett. Ezen felül az a diplomás személy is Alumni tagságra jogosult, aki a „nemzetközi hallgatói mobilitás révén legalább egy szemeszter időtartamban hallgatói jogviszonyban állt”. Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki nem az ELTE-n szerzett oklevelet, de az ELTE Alumni tagja szeretne lenni, és szakterületén és munkássága során az Egyetem szellemiségével összhangban álló, kiemelkedő tevékenységet nyújt vagy nyújtott.  

Regisztrált alumni taggá válni az online regisztrációs felület, vagy a regisztrációs lap kitöltésével és aláírással történő hitelesítésével. A regisztráció ingyenes és határozatlan időre szól.
Mindezeket pontosan a 2016-ban megfogalmazott – az alumni weboldalon fellelhető – ELTE Alumni Koncepció és az annak alapján 2016-ban megújult ELTE Alumni Szabályzat taglalja.


4. MI AZ AZ ÖNKÉNTESSÉG?

Az önkéntesség egy olyan tevékenység, amelyet külföldön vagy belföldön szabad akaratból, alkalmanként vagy rendszeresen a közös jó érdekében anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek. Az önkéntes tevékenység nem jár anyagi haszonnal, nem helyettesíti a fizetett munkaerőt. Az önkéntesség előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.


5. KI VÉGEZHET ÖNKÉNTES MUNKÁT AZ ALUMNI SZERVEZETNÉL?

Az Alumni Szervezetnél önkéntes munkát végezhet az a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy (középiskolás), aki olyan közérdekű önkéntes munkát folytathat, amely megfelel életkorának, testi és értelmi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését.

Ezen felül bármely tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki a fogadó szervezettel Önkéntes szerződést köt.
Mindezeket pontosan a 2005. évi LXXXVIII. törvény szabályozza.


6. MILYEN ÖNKÉNTES MUNKÁT LEHET VÉGEZNI AZ ALUMNI SZERVEZETNÉL?

Az ELTE Alumni Szervezetnél szükség van Önkéntesek segítségére az Alumni Központ Irodájában, és a külső helyszíneken tartott rendezvényeken is. A jellemzően adminisztratív munka főleg adatgyűjtés (ezek otthonról is végezhetők), de előfordulhatnak irodai munkák is (például borítékolás). A rendezvények mindig külső helyszínen vannak, ahol a vendégek irányítása, alapvető tájékoztatása és a regisztrációk ellenőrzése is az önkéntes munkatársak feladatai közé tartoznak.


7. MIK AZOK A SZEMÉLYES ADATOK?

A személyes adatok azok az adatok, amelyek összefüggésbe hozhatók a személyünkkel (pl. név, cím, email cím, telefonszám). Az adatok védelme kiemelten fontos, illetéktelen kezébe nem kerülhetnek. Ha egy önkéntes munkája végzése során ilyen adatok birtokába jut, köteles a munka végeztével megbízóinak visszaadni. 


8. KAP-E AZ ÖNKÉNTES BÁRMILYEN JUTTATÁST MUNKÁJÁÉRT, ILLETVE ESZKÖZT A MUNKAVÉGZÉSHEZ?

Az Önkéntes munkájáért juttatásban nem részesül. Tárgyi eszközt csak a helyben való adminisztrációs kisegítő munkához kap, a rendezvényeken szükséges eszközöket az Alumni Központ biztosítja. Azok az önkéntesek, akik kiemelten támogatják munkájukkal az Alumni Központot (egy évben minimum ötven óra önkéntes munkát vállalnak és rendben el is végeznek), köszönő oklevélben részesülnek, valamint munkájukat szerény ajándékkal is jutalmazzuk.


9. AZ ÖNKÉNTES MUNKA ELVÉGZÉSÉRŐL KAP-E AZ ÖNKÉNTES VALAMILYEN IGAZOLÁST?

Az Önkéntes kérésére munkájáról igazolást állítunk ki, illetve ajánlólevelet készíthetünk amennyiben kéri, és munkáját tisztességesen, megfelelően elvégezte. Az önkéntesek adatait, munkájukról szóló dokumentumokat ilyen célokra megőrizzük. Az adatok védelméről gondoskodunk. 


10. MI A SZEREPE AZ ELTE ALUMNI KÖZPONTNAK?

Az ELTE Alumni Központ az Alumni Szervezet további résztvevői révén arra törekszik, hogy alumnusai – az ELTE diplomásai – aktív kapcsolatot ápoljanak egymással és az Egyetemmel, folyamatosan kutatva a közös élmény- és értékteremtés lehetőségeit. Az ELTE Alumni Központ célja az ELTE Alumni Szervezetének működtetése, központi – kari hovatartozástól függetlenül is érdekes, az Egyetem szellemiségéhez illő – alumni programok tervezése és szervezése; az alumni adatbázis bővítése, fejlesztése; valamint az Alumni Tagozatok munkájának összefogása, kari/szakági alumni törekvéseik támogatása; a jelen és leendő alumnusok kapcsolatának erősítése. A szerteágazó törekvések megvalósításához az Alumni Központ vállalkozó önkéntesek munkáját is igénybe veszi, és szervezi, nyilvántartja.


11. HOGYAN, HONNAN LEHET ÉRTESÜLNI AZ ALUMNI PROGRAMOKRÓL, HÍREKRŐL, ESEMÉNYEKRŐL?

Alumni hírekről, és az alumnusok számára érdekes eseményekről, rendezvényekről az alumni honlap és facebook oldal ad folyamatosan tájékoztatást. Aki regisztrált alumnus, az a hírlevelekből is időben értesülhet mindezekről.


12. KAPCSOLATTARTÁS, TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Az Önkéntes az Alumni Központ által megjelölt személyekkel tartja munkája során a kapcsolatot.

Bővebb felvilágosításért keresse az Alumni Központ munkatársait az alábbi elérhetőségek valamelyikén:


ELTE Alumni Központ
1056. Budapest, Szerb utca 21-23.
e-mail cím általános ügyekben: almamater@alumni.elte.hu
e-mail cím regisztrációs ügyekben:
reg@alumni.elte.hu
telefonszám: 06-1-411-6500/4414
https://www.alumni.elte.hu
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/