A BIZOTTSÁG ELNÖKE: 

Dr. Darázs Lénárd, általános rektorhelyettes

A BIZOTTSÁG TAGJAI:

Pataky Csilla (EAK)
dr. Somssich Réka  (ÁJK)
dr. Perlusz Andrea  (BGGyK)
dr. Bartus Dávid (BTK)
Kerek Ágnes (IK)
Zoller Melinda (PPK)
Dukay-Szabó Szilvia (TáTK)
Pálfalvi Judit (TÓK)
dr. Weidinger Tamás (TTK)
Cserteg András (Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium)
dr. Milánkovich András (Bibó István Szakkollégium)
dr. Schlett Katalin  (Bolyai Kollégium)
Juhász Daniella (Eötvös Collegium)
Makovics Gábor (Illyés Sándor Szakkollégium)
Ribling Tamás  (Kollégiumok, EKK)
dr. Takó Ferenc (Nemzetközi Tagozat)
Nagy Béláné Judit (Nyugdíjas Klub)
Bárcziné Lenkai Nóra (SEK - Szombathely)
Horváth Mihály (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)
Szabó P. Katalin (Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat)

A BIZOTTSÁG FELADATA:

Az ELTE Alumni Bizottság az ELTE Alumni operatív működtetéséért felelős testület, amely e feladatkörében

  • koordinálja az ELTE Alumni programjait;
  • részt vesz az ELTE Alumni programjainak kialakításában, megszervezésében és lebonyolításában;
  • együttműködik a Tagozatok alumni szervezeteivel;
  • egyeztet a Tagozatok Alumni programjairól. 

A Bizottság elnöke a rektor által megbízott vezető. A Bizottság tagjai a tagozatok Alumni képviselői és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által delegált egy-egy személy.