A Kollégium fennállása óta minden év végén szertartásos ünnepség keretében búcsúzunk el a kilépő hallgatóktól, és felavatjuk őket öregdiákká. A jeles eredménnyel diplomázott hallgatók (az új rendszerben ez az MSc-t fogja jelenteni) automatikusan Örökös Tiszteletbeli Bolyai Kollégisták lesznek, a PhD után pedig beléphetnek a Bolyai Kollégium Baráti Körének (BBK) ifjúsági tagozatába is. A BBK a Kollégium szakmai „felettes szerve”; döntő szerepe van pl. az igazgató megválasztásában is. Rendes tagjai a TTK és az IK professzoraiból kerülnek ki. 

Öregdiákjainkkal igyekszünk folyamatosan kapcsolatban maradni. Szükség esetén kedvezményes szálláslehetőséget biztosítunk számukra a Kollégium vendégszobáiban, illetve a PhD-ösztöndíj lejárta után átmenetileg vendég státusban maradhatnak a Kollégiumban doktori dolgozatuk megvédéséig. Öregdiákjaink folyamatosan kapnak meghívásokat a kollégium őket is érintő rendezvényeire (pl. konferenciák, előadássorozatok), különösen várjuk őket az évenkénti Bolyai Konferencia előestéjén immár másodszor megrendezett doktorandus délután alkalmával, amelyen kötetlen beszélgetés során cserélhetnek egymással tapasztalatot, illetve átadhatják saját tapasztalataikat a fiatalabb bolyais diákoknak.

A kollégium programjairól és a szálláslehetőségekről tájékozódhatnak a kollégium honlapján.

Bolyai SzK általános alumni lehetőségek
Alumni Tagozati képviselő: Dr. Schlett Katalin

Tagozati csoport kezelője: Kiglics Mátyás