Atomoktól a csillagokig - Struktúrák térben, időben és téridőben

A regisztráció határideje lejárt.
"Az atomoktól a csillagokig" sorozat jubileumi, 200. előadását az egyik alapító-szervező, Dávid Gyula adjunktus tartja az Univerzumban található struktúrák jellegzetességeiről.

Az Univerzumban számos érdekes struktúra található, az atomoktól a csillagokig, sőt még feljebb a méretskálán, az általunk ismert legnagyobb szerkezetekig, a galaxisok csipkeszerű hálójáig. E struktúrák közül sok ismétlődik, és mindenhol megtalálható, jelenlegi ismereteink szerint például a világegyetemben található összes hidrogénatom tökéletesen egyforma. Más struktúrák viszont egyediek, és a fizikai törvények megszabta alapvető vonásaik mellett magukon hordják keletkezésük esetleges körülményeinek lenyomatát is, ilyen például a csillagok kissé különböző kémiai összetétele. Érdemes megismerni azokat a szerveződési alapelveket, fizikai törvényeket, amelyek megszabják az Univerzumban található különböző struktúrák méretét, tulajdonságaikat, gyakoriságukat és eloszlását. E szerkezetek legtöbbje nem érthető meg keletkezésének, fejlődésének és pusztulásának története nélkül — e történethez viszont átfogó magyarázó keretet nyújt a Nagy Bummra épülő kozmológia.

Dávid Gyula 1976-ban végezte el az ELTE fizikus szakát, azóta egy rövid megszakítással az ELTE Fizikai Intézetének különböző tanszékein oktat (vektorszámítás, optika, mechanika, elektrodinamika, atomfizika, kvantummechanika, relativitáselmélet előadások és gyakorlatok). Egyetemi doktori disszertációját relativisztikus hidrodinamika témakörben 1981-ben védte meg, PhD-fokozatát 2011-ben szerezte, disszertációjában a Zitterbewegung általános elméletét dolgozta ki. Az utóbbi években a nanofizikában és a spintronikában felmerült, a kvantumelmélet alapjait érintő kérdésekben végzett kutatómunkát. A tudományos ismeretterjesztésben kifejtett tevékenysége példaértékű, "Az atomoktól a csillagokig" előadássorozat egyik szervezőjeként több száz előadást tartott nemcsak az egyetemen, de középiskolákban és különböző tudományos rendezvényeken is. Közreműködött számos ismeretterjesztő könyv szerkesztésében és fordításában, előadásainak többsége az internetes videómegosztó portálokon is visszanézhető.

A fennállásának tizenötödik évét ünneplő „Az atomoktól a csillagokig” sorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek a fizika frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról elsősorban középiskolásoknak, bemutatva azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyet a hazai felsőoktatás nemzetközi elismertségnek örvendő egyeteme kínál az érdeklődő fiataloknak."


Forrás: elte.hu

98 megtekintés Visites

kedvel

Előadások

17:00 ELTE TTK fszt. 0.83.

Pázmány Péter sétány 1/A 1117 BUDAPEST

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt események

pén.,

dec.

11

Adventi est