Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

Heller Ágnes alumnánkra emlékezünk

In memoriam

-

2019.07.19

Életének kilencvenegyedik évében, július 19-én váratlanul elhunyt Heller Ágnes filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE BTK professor emeritusa.

Heller Ágnes 1929-ben született Budapesten. A második világháború idején a szigorodó zsidótörvények ellehetetlenítették a család életét, a deportálás elől Heller Ágnesnek sikerült elmenekülnie. A háború után budapesti egyetem magyar–filozófia szakán tanult tovább, 1951-ben szerzett diplomát. 1955-ben lett a filozófiai tudományok kandidátusa, 1967-ben pedig a filozófiai tudományok doktora. 1958-ban 1956-os szerepvállalása miatt fegyelmivel elbocsátották az egyetemről, öt évig gimnáziumban tanított, írásai nem jelenhettek meg. 1963-tól az MTA Szociológiai Kutatócsoportjának munkatársaként filozófiai kérdésekkel foglalkozott. 1968-ban aláírta a csehszlovákiai bevonulás elleni tiltakozást, emiatt ismét retorziók érték. 1973-ban az MSZMP Politikai Bizottsága határozatában Heller filozófiai nézeteit is antimarxistának nyilvánította, ezután négy évig „politikai munkanélküliként” fordításokból élt.

1977-ben második férjével, a szintén filozófus Fehér Ferenccel elhagyta az országot, és előbb Melbourne-ben, a La Trobe Egyetemen tanított, majd 1986-tól a New York-i New School for Social Research professzora lett. 1989-ben hazatért, 1995-től a szegedi JATE Filozófia és a budapesti ELTE Esztétika Tanszékének egyetemi tanára volt, és tanított New Yorkban is. 1999-ben nyugdíjba vonult, de 2010-től professor emeritusként ismét oktatott az ELTE Esztétika Tanszékén. 1990-ben választották az MTA levelező, 1995-ben pedig rendes tagjává.

Fő kutatási területe az etika és a történetfilozófia volt. Pályája kezdetén munkáit a marxizmus és az új baloldali gondolkodás jellemezte, később inkább posztmodern szempontból értelmezte az etikát és a modern világot, új megközelítési lehetőségeket kínált fontos társadalomelméleti problémák megoldásához. Munkásságát egyebek mellett Lessing-, illetve Széchenyi-díjjal, valamint Goethe-éremmel ismerték el.

"Heller élete lezárult, műve számtalan nyelven azonban tovább él – búcsúztatja a BTK honlapján kollégája az Esztétika Tanszéken, Bacsó Béla egyetemi tanár. –  Ami azonban visszahozhatatlanul elveszett, az a szinte senki máséhoz nem hasonlítható elevenség és szabadság a gondolat kibontásában, amit előadásai jelentettek. Heller szeretett tanítani, szerette ha megszólíthat egy új generációt, akik őt csak könyvekből ismerték. Nem zárkózott be a gondolat védettségébe, hanem próbára tette, sőt kipróbálta az élet olykor kiúttalan és fenyegető idejében.

Amikor harmadjára is összekapcsolódott életútja az ELTE-vel (Esztétika tanszék, professor emeritus), akkor láthattuk, hogy milyen könnyedén ért szót a hallgatósággal. Azaz képes volt felszabadítani az elfojtott gondolatot.

Mindenek ellenére hirdetni a gondolat szabadságát, ez volt Heller életének talán legfőbb mozgatója. A gondolat szabadsága éppen azt jelentette számára, hogy a behatároló életfeltételek felismerhetők és ebből következően kialakulásuk megérthető, egyben velük szemben van mód a gondolat erejénél fogva fellépni.

Heller és a történelem viszonya leolvasható azon díjakból, amelyeket hosszú alkotó pályája során megérdemelten elnyert. Sőt inkább úgy is mondhatjuk ezek a díjak vártak Hellerre (Lessing, Arendt, Széchenyi 1995-ben!, Sonning-díj,Goethe-medál, Sperber-díj). A díjak egyben jelzik az alkotói pálya erős pontjait, gondolati kiszögeléseit: német klasszika, politikai filozófia, etika, univerzális filozófiai kérdések (érzelem, szükséglet, komikum stb.).

Ahogy könyveiben, úgy a tanításban is azt kereste, ami eltér a szokványostól. A szakma szeretete nála abból fakadt, hogy szembe kívánt nézni azzal, ami van."

Heller Ágnest a Magyar Tudományos Akadémia és Budapest egyaránt a saját halottjának tekinti. Temetéséről a család később gondoskodik.

Forrás: MTA


226 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

In memoriam

Elhunyt Bertók László (BTK '73) pécsi író, költő

egy tag profilképe

Alumni Központ

18 szeptember

In memoriam

Elhunyt Tótfalusi István

egy tag profilképe

Alumni Központ

08 szeptember

In memoriam

Elhunyt Benedek Gábor

egy tag profilképe

Alumni Központ

04 szeptember