Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

Hazai Alumni Sikerek filmeken

Sikerek

-

2018.03.08

Egyetemünk alumnusai az általuk elért hazai sikerekről vallanak. A filmeken olyan sikeres emberek mutatkoznak be a legkülönbözőbb területekről, akik mind az ELTE-re jártak. Többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett kiváló tudósok és kutatók beszélnek egy számukra fontos kutatási területről, amely a hazai kutatásban fontos szerepet játszik, továbbá a versenyszférában sikereket szerzők beszélnek munkásságukról.

Berezvai Zombor (interjú)
Berezvai Zombor jelenleg a Procter & Gamble pénzügyi menedzsere. A pénzügy és a közgazdaságtan határterületei foglalkoztatják legjobban. Számos szakmai és tanulmányi verseny díjazottja, tanulmányai befejezésével az ELTE óraadója, ahol többek között mikroökonómiát és ökonometriát tanít, a marketing területén pedig kiskereskedelmi üzletláncokkal foglalkozó kutatásokban vesz részt. Az ELTE közgazdasági elemző mesterszakán végzett.

Borhy László (interjú)
Borhy László akadémikus, a Bölcsészettudományi Kar dékánja, a Régészettudományi Intézet igazgatója. Ókortudományokkal foglalkozó kutatóként Komárom / Szőny római kori elődje, a színvonalas régészeti leletekben, faragott és feliratos kőemlékekben bővelkedő Brigetio területén vezet ásatásokat az Ókori Régészeti Tanszék hallgatóinak aktív közreműködésével.

Csabai István (interjú)
Csabai István, az ELTE Természettudományi Karán a Fizika Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék egyetemi tanára. Az ELTE egyik legtöbbet hivatkozott, nemzetközileg ismert tudósa. Széles körű kutatómunkája a statisztikus fizikától a csillagászaton át a bioinformatikáig sok diszciplínára terjed ki. Olyan tudományterületekkel foglalkozik, ahol az új technológiák előretörésével sok adat gyűjthető, és azok statisztikai elemzésével komplex jelenségek érthetőek meg.

D. Tóth Kriszta (interjú)
D. Tóth Kriszta író, újságíró, másfél évtizednyi televíziós pályafutást tudhat maga mögött, híradósként, műsorvezetőként és brüsszeli tudósítóként. Jelenleg Magyarország UNICEF nagykövete és a a wmn.hu weboldal főszerkesztője. 2009-ben Az év médiaszemélyiségének választották. A kitüntető címet ekkor első alkalommal kapta nő.

Demetrovics Zsolt (interjú)
Demetrovics Zsolt pszichológus, addiktológus, kulturális antropológus, egyetemi tanár, az MTA doktora; az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) dékánja, Pszichológiai Intézetének igazgatója és a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék vezetője. Fő kutatási területei: addiktológia, a szenvedélybetegségek epidemiológiája, az addiktív betegségek személyiségpszichológiai és családdinamikai prediktorai, a drogprevenció és a terápiás intervenciók hatékonyságelemzése. Jelenleg főként a viselkedési addikciók (játékszenvedély, online játék függőség, internetfüggőség, testedzésfüggőség) terén végez kutatásokat.

Erdei Anna (interjú)
Erdei Anna, az MTA-ELTE Immunológiai Kutatócsoport vezetője, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja. Kutatásai elsősorban a veleszületett immun-elemek adaptív immunitást elősegítő és szabályozó szerepének vizsgálatára irányulnak, különös tekintettel a komplementrendszer működésére, amely e kétféle védekező rendszert számos pontban összekapcsolja. A videóban legújabb kutatási eredményeiről beszél.

F. Lassú Zsuzsa (interjú)
F. Lassú Zsuzsa az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Neveléstudományi Tanszékének vezetője, egyetemi docens. Főbb kutatási területei közé tartozik a mentális sérülékenység, a barátság, és a női szerepek kutatása.

Fenyő D. György (interjú)
A Magyartanárok Egyesületének alelnökeként az életszerűbb, probléma-központúbb magyartanítás kialakításáért küzd. Korábban a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban tanított, jelenleg az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola vezető tanára. Számolatlan publicisztikája és több kötete is megjelent irodalmi és pedagógiai témában. Fontos szerepet vállalt a kétszintű érettségi rendszer felépítésében is.

Fenyvesi Áron (interjú)
Fenyvesi Áron a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában kezdte kiállításszervezői pályafutását. Most öt éve dolgozik a Trafó kurátoraként, és olyan művészeknek rendezett kiállítást, mint Kis Varsó, Andreas Fogarasi, Komoróczky Tamás, vagy a fiatalok közül Kis Róka Csaba, Csákány István. A kortárs magyar képzőművészetet a nemzetközi színtéren is nagy erőkkel népszerűsíti.

Freund Tamás (ELTE Sikerek előadás)
Freund Tamás 1959-ben született, biológus diplomáját az ELTE-n szerezte 1983-ban. A Magyar Tudományos Akadémia 1998-ban választotta levelező, majd 2004-ben rendes tagjává. Az Idegtudományi Világszövetség vezetőségi tagja (1998–2006), az Európai Idegtudományi Társaságok Szövetségének elnöke (2004–2006) volt. Jelenleg az MTA alelnöke, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Fő kutatási területe az agykéreg szerkezete és működése.

Horváth Zoltán (interjú)
Horváth Zoltán az ELTE Informatikai Kar Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, valamint a kar dékánja. Főbb kutatási területei közé tartozik a párhuzamos és funkcionális programozás, valamint a programozási módszertan.

Kacskovics Imre (interjú)
Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Kar Biológia Intézet Immunológia Tanszék vezetője, kollégáival együtt 2007-ben egy olyan új eljárást fejlesztett ki, amelynek révén genetikailag módosított állatokban jelentősen növelni lehet az ellenanyagtermelés mennyiségét és hatékonyságát.

Kiss Farkas Gábor (interjú)
Kiss Farkas Gábor az ELTE Régi Magyar Irodalom Tanszékének adjunktusa. Főbb kutatási területei közé tartozik a reneszánsz és barokk magyar és európai irodalomtörténet (1400-1700).

Kovács Bence (interjú)
A kiemelkedő egyetemi hallgatóinkat felvonultató sorozatunkban most Kovács Bence, néprajz szakos hallgatót mutatjuk be. Kovács Bence az ELTE-n végzett történelem-néprajz alapszakon, majd néprajz mesterszakon. 2016-ban muzeológiai, illetve közművelődési tevékenységéért Junior Prima díjban részesült. Jelenleg a Hagyományok Házában dolgozik muzeológusként.

Kovács Krisztina (interjú)
Kovács Krisztina, jogász szakon diplomázott. Jelenleg a Kriminológia Tanszék PhD-hallgatója, valamint a BAGázs Közhasznú Egyesület programkoordinátora, amely 2016-ban a SozialMarie nevű európai társadalmi innovációs díjat kapta.

Lévay Miklós (interjú)
Lévay Miklós az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék tanszékvezetője, egyetemi tanár. 2007-ben az Alkotmánybíróság tagjává választották. Kutatási területei közé tartozik a kriminálpolitika, a fiatalkorúak büntetőjoga, valamint a kábítószer-probléma kriminológiai, kriminálpolitikai kérdései.

Lőrincz András (interjú)
Lőrincz András az ELTE Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék főmunkatársa. Intelligens rendszerekkel foglalkozik, kutatási területe a humán-számítógép-robot együttműködés, megismeréstudomány, neurális rendszerek, célorientált rendszerek, elosztott intelligencia, oktatási játékok.

Lovász László (ELTE Sikerek előadás)
Lovász László Széchenyi- és Bolyai-nagydíjas matematikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tartotta 2017. május 17-én az Aula Magnában. Lovász László 1948-ban született Budapesten. A matematikai tudományok kandidátusa fokozatot 1970-ben szerezte meg, 1971-ben pedig matematikusi diplomát és Dr. rer. nat. címet kapott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1977-ben lett a matematikai tudományok doktora. Akadémikussá 1979-ben, az MTA rendes tagjává 1985-ben választották.

Markó Alexandra (interjú)
Markó Alexandra nyelvész, az MTA-ELTE Lendület Lingvális Artikuláció Kutatócsoport tagja, amely az ELTE BTK Fonetika Tanszékén végez különböző kísérleteket.  

Mérő László (interjú)
Mérő László az ELTE Affektív Pszichológia Tanszék oktatója, egyetemi tanár, matematikus, publicista, pszichológus. Elsősorban ismeretterjesztő könyveiről ismert.

Mezey Barna (interjú)
Mezey Barna egyetemi tanár, MTA doktor (D.Sc), a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezetője. Kutatási területe a magyar alkotmány- és jogtörténet. Kutatásai során a Rákóczi-szabadságharc államának jogalkotási kérdéseivel, a magyarországi cigányság történetének jogtörténeti kérdéseivel, a magyar büntetés-végrehajtási jog történetével, a polgári börtönügy kialakulásával, az európai parlamentarizmus történetének kérdéseivel foglalkozott.

Molnár Anna (interjú)
Molnár Anna biológus, az ELTE biológia szakának ötödéves hallgatója, kutatási területe a tumorbiológia.

Muntag Vince (interjú)
Muntag Vince, az irodalom- és kultúratudomány mesterszak végzős hallgatója. Kétszeres OTDK első helyezett, Pro Scientia aranyérmes, és Sólyom-ösztöndíjas fiatal kutató. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Iskola doktorandusz hallgatója, valamint a Kenti Egyetem kutatói mesterszakját (Researcher MA) végzi.

Ősi Attila (interjú)
Ősi Attila az ELTE Őslénytani Tanszékének egyetemi docense, 2014-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2011-ben megalapította a Lendület Dinoszaurusz Kutatócsoportot. Nevéhez köthető az első magyarországi dinoszaurusz lelőhely felfedezése.

Papp Richárd (interjú)
Papp Richárd habilitált egyetemi docens, az ELTE Kulturális Antropológia Tanszékének oktatója. Kutatásai során a modern mítoszokat és rítusokat, valamint az identitás és kultúra kapcsolatát vizsgálja.

Perczel András (interjú)
Perczel András az ELTE Szerves Kémia Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Széchenyi- és Bolyai-díjjal kitüntetett kutató, az MTA tagja. Kutatási területei a biomolekulák szerkezetvizsgálata és a fehérjék NMR spektroszkópiája.

Persányi Miklós (ELTE Sikerek előadás)
 A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója. Persányi Miklós 1975-ben szerezte középiskolai biológiatanári és népművelési előadói oklevelét az ELTE-n, majd környezetmérnöki és természeti erőforrás menedzser kurzusokat végzett a GATE-n és a Cornell University-n, később a környezetvédő társadalmi aktivitás kutatásáért kapta meg a politikai tudományok kandidátusa tudományos fokozatot.

Sályi Gergő (interjú)
A kiemelkedő egyetemi hallgatóinkat bemutató sorozatunk harmadik darabjának főszereplője az ELTE kémia szakának harmadéves hallgatója, kutatási területe a szerves kémia. Tehetségét számos nemzetközi tanulmányi versenyen is bizonyította.

Stefanik Krisztina (interjú)
Stefanik Krisztina pszichológus, autizmus-szakértő, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa. Az autizmus spektrum pedagógiája szakirány alapítója és vezetője. A kar tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese. Főbb kutatási területei: az autizmus spektrum pszichológiai és pszicho-edukációs jellemzői, ezek gyakorlati implikációi. Evidencia-alapú oktatás, támogatás és terápia speciális szükségletű személyek számára.

Szöllősi Gergely (interjú)
Szöllősi Gergely János az ELTE fizikus szakán végzett, majd itt szerzett doktori fokozatot. Posztdoktorként Lyonban tanult, majd ugyanitt Marie Curie ösztöndíjjal kutatott. Jelenleg az MTA-ELTE Lendület Evolúciós Genomika Kutatócsoport vezetője. 2016. novemberében 1,45 millió eurós támogatást nyert az uniós ERC Starting Grant pályázatán. Főbb kutatási területei a biofizika, az evolúciós biológia, valamint a horizontális géntranszfer.

Tausz Katalin (interjú)
Tausz Katalin az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett, először magyar-filozófia szakon, röviddel utána szociológia szakon szerzett diplomát. 1978 óta az ELTE oktatója. 2009-től 2015-ig a Társadalomtudományi Kar dékánja. 2016-tól az UNICEF Gyermekjogi igazgatója.

Tölgyessy Péter (ELTE Sikerek előadás)
Tölgyessy Péter, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével kitüntetett alkotmányjogász, politológus volt.

Turcsányi-Szabó Márta (interjú)
Turcsányi-Szabó Márta az ELTE Informatikai Karán a Média- és Oktatásinformatikai Tanszék egyetemi docense. 2015-ben „Az év informatikai oktatója” szakmai díjat kapta.

Winkler Márta (ELTE Sikerek előadás)
Winkler Márta, igazi elhivatott pedagógus, aki a hetvenes évek merev iskolarendszerébe elhozta az örömteli és szabad tanulás élményét, majd Kincskereső néven megalapította az első magyar alternatív iskolát.

Zászkaliczky Péter (interjú)
Zászkaliczky Péter az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja. A társadalmi és iskolai integráció feltételrendszere és korlátai című kutatásról beszél a videóban.

Az ELTE Youtube csatornáján elérhető videók közül alumnusaink hazai környezetben elért sikereinek válogatása került kiemelésre.

Az összeállítást folyamatosan bővítjük. Örömmel fogadjuk az észrevételeket az almamater@alumni.elte.hu e-mail címen.

ELTE Alumni


334 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

Sikerek

Nemzetközi Alumni sikerek filmeken

egy tag profilképe

Alumni Központ

15 augusztus

Sikerek

INTERNATIONAL ALUMNI SUCCESS IN FILMS

egy tag profilképe

Alumni Központ

14 augusztus

2

1

Kitüntetések

ELTE Diplomások a Hazám-díj kitüntetettei között

egy tag profilképe

Alumni Központ

24 november