Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

Elhunyt Varga László matematikaprofesszor

In memoriam

-

2020.09.28

Az ELTE Informatikai Karának meghatározó, iskolateremtő személyisége 89 éves volt. Az ő munkája alapozta meg, hogy az Informatikai Tanszékcsoport a német egyetemek terminológiáját használva fakultás szintű egységgé vált és 2003-ban önálló karként jöhetett létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 

Varga László 1931-ben született Sárszentlőrincen, 1956-ban kapott oklevelet az ELTE-n alkalmazott matematikus szakon, 1967-ben megszerezte a matematikai tudomány kandidátusa, majd 1977-ben a matematikai tudomány doktora akadémiai fokozatot.

Az ELTE TTK Általános Számítástudományi Tanszék vezetőjeként kulcsszerepet játszott az informatikai tematikák kidolgozásában. Szakmai elkötelezettsége és vezetői kiválósága egyaránt nagy szerepet játszott abban, hogy a programozó matematikus szakból szerteágazó informatikai képzési rendszer fejlődött ki. Tevékenységének eredményeként a programozó matematikus szak mellett megindult a képzés a programtervező matematikusi, informatika tanári és számítástechnika tanári szakon.

Varga László az Informatikai Kar Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék vezetőjeként szakmai tapasztalatával jelentősen hozzájárult a programtervező informatikus alap- és mesterszakok tantervi anyagainak kidolgozásához. Elévülhetetlen érdemei vannak a Bologna típusú képzési rendszer meghonosításában

az ELTE Informatikai Karán. Az ELTE Informatika Doktori Iskolájának megszervezése, beindítása nagyrészt az ő hatékony szakmai munkájának, szervezőkészségének köszönhető.

Oktatói tevékenysége során nagy gondot fordított a tehetséges hallgatók felkarolására, szakmai fejlődésük biztosítására. Szemináriumain nevelkedett fel a tanszék oktatói állományának jelentős része. Szakmai irányítása mellett számos egyetemi doktori, PhD- és kandidátusi értekezés született.

Egyike volt azon a szakembereknek, akik az ország első számítógépén, az MTA Kibernetikai Kutatócsoportjának (KKCS) M-3 gépén kezdtek el programozni. Varga László a hazai programozás elméleti iskola egyik nemzetközileg is elismert vezető képviselője volt.

Szűkebb kutatási területe az objektum-elvű programozás szempontjából kulcsfontosságú típusfogalom vizsgálata, a programok bonyolultsága és a párhuzamos programok helyessége volt. E témakörökben nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el, számos cikket publikált angol nyelven, az objektum-elvű programozásról írt könyvei, jegyzetei alapvetőek a felsőoktatásban. Pályája során számos rangos elismerésben részesült, többek között 2001-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, 2009-ben Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapott. 2011-ben az ELTE díszdoktorává avatták.

Az Informatikai Kar vezetése részvétét fejezi ki a gyászoló családnak, barátoknak, kollégáknak. Volt tanítványának szavaival búcsúzunk Varga Lászlótól: „A tanszékre kerülve nem csak vezetője, hanem tanítója is lett az akkori fiatal oktatóknak. Tiszteltük a nagy szakmai tudásáért, szerettük az ezzel felérő emberségéért. Tudományos fejlődésben és a megélhetésben is nagy segítséget tudott nyújtani a meglevő szakmai és ipari kapcsolataival. Lenyűgöző szakmai tudás és hatalmas emberség száll vele sírba.”


Forrás: elte.hu

41 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

In memoriam

Elhunyt Patay Pál régész-muzeológus

egy tag profilképe

Alumni Központ

06 október

In memoriam

Életének 101. évében elhunyt Boross Marietta néprajzkutató

egy tag profilképe

Alumni Központ

02 október

In memoriam

Elhunyt Török László ókortörténész

egy tag profilképe

Alumni Központ

23 szeptember