Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

385 éves lett az Alma Materünk!

Általános Tudnivalók

-

2020.05.12

Pontosan 385 évvel ezelőtt, május 12-én alapította meg Pázmány Péter, esztergomi érsek Egyetemünket. A születésnap alkalmából összegyűjtöttünk néhány érdekességet az Egyetem indulásának két évszázadából. 

Pázmány Péter Esztergom bíboros érseke, egyetemünk Nagyszombatban (ma Trnava Szlovákiában) 1635. május 12-én kelt alapítólevelében írja e sorokat. Zivataros történelmi időkben került sor egyetem alapítására a Magyar Királyságban. Az alapító érsek maga is érezhette, hogy az idő nem kedvez a nyugalomnak, hiszen aggódását és egyben reményeit is mutatják az alapítólevél további mondatai: 

„ha idő múltával (ha Isten a török igától megszabadítja) alkalmasabb város találkoznék az Egyetem számára, szabadságában álljon a Jézus Társaságnak ezt a mi alapításunkat […] máshová átvinni, úgy azonban, hogy az esztergomi egyházmegyén kívül ne kerüljön […] Ha pedig […] az Egyetem Magyarországon nem állhatna fenn tovább, hanem külső és belső ellenség […] erőszakából […] a Társaság atyái távoznának […] köteles legyen a Társaság […] Magyarországon kívül magyar kispapok használatára fordítani az adományozott 100 000 forint tőkét és kamatát, úgy, hogy belőle papságra alkalmas ifjak neveltessenek és kötelesek legyenek felszentelésük után Magyarországra visszatérni […] változatlan akaratunk, hogy ha a kispap nevelés megszűnik, a tőlünk átruházott összeg gyümölcseit a Társaság atyái az Egyetem előbbi használatára fordítsák, és az Egyetem folytatódjék. Köteles lesz a Társaság arra is, hogy Nagyszombatban még ebben az 1635.évben egy filozófiai kurzust kezdjen, a következő években pedig állandóan három filozófiai kurzus legyen etikával és matematikával együtt a skolasztikus teológia két professzorával.”

Mint az az idézetekből is kiderül Pázmány Péter jezsuita egyetemet alapított Nagyszombatban, oktatási rendszerét, szervezetét az 1599-ben elfogadott, és a jezsuita generális által kibocsátott Ratio Studiorum szabályozta. A rendelkezésre álló anyagiak egyelőre, egy kétkarú intézmény (bölcsész és teológia) létrehozását tették lehetővé, mely jogosult volt a tudományos fokozatok adományozására és már igen korán, 1667-ben jogi karral egészült ki. A 18. században az egyetem egyre inkább állami irányítás alá került és 1769-ben megalakult a negyedik, orvosi fakultása - ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált.  

A jezsuita rend feloszlatása után, 1777-ben az egyetemet (az alapító eredeti szándékával is egyezően) Nagyszombatból az ország közepébe, Buda városába, a királyi palotába költöztették. Az egyetem keretében kezdődött meg speciális tanfolyamok formájában a hazai mérnökképzés, és az állatorvosképzés. Nagyon sok ma önálló fővárosi egyetem a Tudományegyetemből fejlődött ki. Az intézmény 1784-ben a Duna túlsó partjára, Pestre került át. Az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt, ami a soknemzetiségű hallgatóság számára közvetítő, semleges nyelvnek számított. 

Hallgassa meg az egyetem nagyszombati himnuszát:

Forrás: elte.hu és btk.elte.hu

849 megtekintés Visites

1 kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

Általános Tudnivalók

ELTE Sikerek felfüggesztése

egy tag profilképe

Alumni Központ

13 október

Általános Tudnivalók

Csatlakozzon érdeklődési körének megfelelő csoportokba!

egy tag profilképe

Alumni Központ

05 október

Általános Tudnivalók

Csatlakozzon Tagozati csoportokhoz!

egy tag profilképe

Alumni Központ

30 július