Vissza a hírekhez
Következő cikk Korábbi cikk

2017/2018 tavaszi félév diplomaosztói

Általános Tudnivalók

-

2018.08.03

Köszöntjük a 2017/2018-es tanév tavaszi félévében diplomázott, frissen regisztrált tagjainkat! A diplomaosztókat az ELTE Alumni Központ figyelemmel kísérte, az ott készült képeinkből válogatást láthatnak az oldalon. Alábbi cikkünk a karok egy-egy diplomaosztó ünnepélyéről szóló beszámolóinkat tartalmazza. 

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ Július 7-én tartotta diplomaosztó ünnepségét az Agora – Művelődési és Sportházban.Az ünnepségen jelen voltak az Eötvös Loránd Tudományegyetem karainak képviselői. A ceremónia keretében közel 200 végzős hallgató vehette át oklevelét. Dr. Horváth Zoltán az Informatikai Kar dékánja felhívta a figyelmet a diplomaosztó különlegességére, hiszen ez volt az első olyan tanév, amikor egészében az ELTE polgárának mondhatta magát a SEK diáksága. Ezt követően a hallgatók ünnepélyes fogadalmat tettek, hogy méltó tagjai lesznek a magyar értelmiségnek. A diplomák átadása után a végzett hallgatók nevében Kocsis Marcell frissdiplomás búcsúzott az Alma Matertől.

Az idén 150 éves Tanító- és Óvóképző Kar július 10-én tartotta diplomaosztó ünnepségét, melyet az ELTE Lágymányosi kampuszán, a Gömb Aulában rendeztek meg. A ceremóniát a Himnusz közös éneklésével nyitották. Ebben az évben több mint 400 fő kapott diplomát a karon. Az ünnepség során nagy hangsúlyt kapott a képzés fontossága, hiszen jelenleg több mint 260 óvónőt keresnek a különböző álláskereső portálokon. Búcsúbeszédében Dr. Márkus Éva dékánasszony több pontos útravalóval is ellátta a végzett hallgatókat. Megemlítette az Alumni Szervezetet, és felhívta a figyelmet a különféle színvonalas programokra, melyeket hallgatók, frissen diplomázottak és öregdiákok egyaránt látogathatnak.

Társadalomtudományi Kar diplomaosztó ünnepségét július 13-án tartották az ELTE Lágymányosi Campusának Gömb Aulájában, ahol 300 oklevelet adtak át. Juhász Gábor, a kar dékánja arról beszélt, hogy a most végző hallgatók tudására hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt szükség lesz, hiszen sok olyan kihívás vár rájuk, mint a klímaváltozás, a migráció, a globalizáció. Ezek mind jelentős feladatként tornyosulnak a társadalom tudósai elé. Kitért arra, hogy Magyarország és Európa sorsa összefonódik, közös kihívások elé nézünk, melyek együttes megoldásával sikeres eredményeket érhetünk el. A ceremónia a Himnusszal zárult.

Bölcsészettudományi Kar Gólyavár épületében rendezték meg a diplomaosztó ünnepségeket július 16-án, 17-én és 18-án. Július 17-én az ünnepségeket a Himnusz közös éneklésével nyitották meg. Ezt követően dr. Gintli Tibor dékánhelyettes beszédében a bölcsészet fontosságát, társadalmi jelentőségét hangsúlyozta, és arra kérte a frissen diplomázottakat, hogy bármerre is sodorja őket az élet oklevelük megszerzése után, ne felejtsék el az egyetemi évek alatt elsajátított független gondolkozás gyakorlatát. A ceremónia keretében a zenei tanszék közreműködésével csendült fel két részletet a Háry Jánosból. Az oklevelek átadását követően a Nagyszombati himnusszal zárult az ünnepség.

Idén első alkalommal adtak át gyermekjogi szakjogász és gyermekjogi szakember okleveleket 2018. július 5-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A diplomaosztók július 5-én, 6-án, 13-án, 19-én és 26-án kerültek megrendezésre az Aula Magnában. Július 19-én jogász doktori, politikatudományi és politológus diplomák átadására került sor. Az ünnepségeket a Himnusszal nyitották meg. Ezt követően Pesti Sándor, a Politikatudományi Intézet igazgatója beszédében köszöntötte a frissen diplomázottakat. Fontosnak tartja, hogy a hasznosan és egyben kellemesen eltöltött egyetemi évek után, a diákok ne szakadjanak el az Alma Matertől, s ennek kapcsán kiemelte az Alumni Szervezet fontosságát, és a már kétszer is megrendezésre került kari találkozót. Beszédében elmondta, hogy bárki bizalommal fordulhat az egyetemhez, akinek szakmai ajánlásra van szüksége. Ugyanakkor kifejezte arra vonatkozó reményét, hogy a többség politikai pályán marad. Somssich Réka dékánhelyettes asszony köszöntőjében kiemelte a hosszú évek során szerzett tapasztalatok fontosságát, az Alumni Központ által szervetett programok, szakmai kapcsolatok hasznát. Az eskü letételét követte az oklevelek ünnepélyes átadása, majd a diákok képviselője megköszönte a sok támogatást és ígéretet tett arra, hogy a frissen diplomázottak igyekezni fognak, hogy a nemzet hasznos tagjává válhassanak. A ceremónia a Szózattal zárult.  

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar diplomaosztói július 13-án és 20-án kerültek megrendezésre. Július 20-án Zászkaliczky Péter dékán köszöntötte a végzett hallgatókat, majd átadta a szót Bartus Erikának, meghívott vendégnek, aki szoros kapcsolatban áll a  Gyógypedagógiai Karral. A beszédet követően hangzott el a Himnusz. Bartus Erika illusztrátor, köszöntőjében elmondta, hogy több autizmushoz kapcsolódó kurzuson is részt vett vendéghallgatóként. Az oklevelek átadását követően pedig felhívta a figyelmet az egyetem alumni életére, illetve, hogy minden a Központ által szervezett szakmai és tudományos programról hírt lehet kapni különböző fórumokon. A ceremónia a Nagyszombati himnusszal zárult.

Természettudományi Kar frissen diplomázott hallgatói számára július 20-án adták át okleveleiket. A ceremóniára az ELTE Lágymányosi Campusán, a Gömb Aulában került sor. Az ünnepély a Himnusszal kezdődött, majd az oktatási dékánhelyettes asszony Dr. Horváth Erzsébet tartotta meg ünnepi beszédét, melyben kiemelt az egyetem jelentőségét annak fényében, hogy számos kutatás helyszíneként tartják számon. Beszédében elmondta, hogy a végzett hallgatók soha ne hagyják abba a tanulást, gazdagítsák ismereteiket, akár az egyetem intézményén belül is, újabb diploma megszerzésének keretében.

Pedagógiai és Pszichológiai Kar diplomaosztó ünnepségét július 20-án és 25-én rendezték meg, külföldi diákjaik részére pedig július 23-án. Július 25-én a ceremónia a Himnusszal kezdődött, majd beszédében dr. Fábri György dékánhelyettes köszöntötte a frissen végzett hallgatókat. Köszönetet mondott a már második diplomájukat megszerző diákok családjainak, támogatásukért. Kiemelte, hogy ezek a diplomák nem kapják meg a kellő tiszteletet a versenyszférában, de mégis nagyon fontos, gyakorlati szakmákról van szó. Kun Nóra végzett hallgató előadta Eddie Vedder, Hard Sun című számát, Bertalan Réka pedig bemutatta saját koreográfiáját John Lennon Imagine című számának feldolgozására. Az oklevelek átadásának befejeztével a dékánhelyettes búcsút mondott a frissen diplomázottaktól, majd a ceremónia az Örömódával zárult.

Az Informatikai Kar diplomaosztó ünnepsége július 27-én került megrendezésre. A ceremónia a Himnusszal kezdődött, majd Dr. Horváth Zoltán dékán megtartotta ünnepi beszédét, melyben arról beszélt, hogy az egyetem által adott dokumentum a bizonyíték, hogy milyen színvonalas munkát végeztek a frissen diplomázott hallgatók. Beszédében kitért arra, hogy a diákoknak nem kell attól tartaniuk, hogy nem tudnak elhelyezkedni. Az egyetlen nehézséget számukra az fogja jelenteni, hogy a gyorsan változó tudománnyal fel tudják venni a versenyt. Ezt követően az angol nyelven végzett hallgatókat is köszöntötte. A diplomák kiosztása során, egyedülálló módon a konzulensek ismertették a szakdolgozat témáját. Ezt követően átadásra került az egyetem Nívódíja, melyet a legjobb diplomák érdemelnek ki, illetve átadták a Hallgatói Önkormányzat díját is. A ceremónia a Szózattal zárult.

Július 26-án az Aula Magnában került sor az ünnepélyes doktori avatásokra. A ceremónián valamennyi dékán, illetve dékáni megbízott jelen volt.  

A diplomaosztókat követően valamennyi friss ELTE Diplomás gratuláló levelet kapott az ELTE Alma Mater nevében. Ezzel és egy kis játékkal - az új ELTE Alumni Instagram oldalához kapcsolódóan - az ELTE Alumni Központ kedveskedett az ünneplő alumnusoknak.

ELTE Alumni
Facebook

96 megtekintés Visites

kedvel

Megjegyzések0

Nincs jogosultsága a megtekintéshez, illetve megjegyzés írásához.Kérjük, jelentkezzen be.

Javasolt cikkek

Általános Tudnivalók

ELTE Sikerek felfüggesztése

egy tag profilképe

Alumni Központ

13 október

Általános Tudnivalók

Csatlakozzon érdeklődési körének megfelelő csoportokba!

egy tag profilképe

Alumni Központ

05 október

Általános Tudnivalók

Csatlakozzon Tagozati csoportokhoz!

egy tag profilképe

Alumni Központ

30 július